Hopp til innhold

Flertall for IKEA-utbygging i kornåker i Vestby

Kommunestyret i Vestby støtter møbelkjeden IKEAs planer for bygging av et nytt varehus i en kornåker, som kan produsere 10.000 brød i året.

Illustrasjon av IKEA-bygg på jordet i Vestby

Jordet som IKEA skal stå på brukes i dag til dyrking av matkorn, og byggeplanene er derfor omstridte.

– Da er IKEA valgt, konkluderte ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) ved 17.30-tiden mandag, etter lang dag med diskusjoner i kommunestyret.

Planene som er vedtatt med klart flertall innebærer bygging av et forretningsbygg på 13.000 kvadratmeter på Delijordet.

Jordet brukes i dag til dyrking av matkorn og byggeplanene er derfor omstridte.

Ifølge Norges Bondelag kan melet fra denne åkeren årlig rekke til produksjon av 10.000 brød.

IKEA har også tidligere hatt planer for varehus på det samme stedet, men trakk seg fra disse for fire år siden.

Dette fikk politikerne i 2019 til enstemmig å erklære at jordet like utenfor sentrum likevel ikke skulle brukes til næring, men skulle forbli åker også i framtida.

En melpakke med påskriften Siktet hvetemel fra Vestby Mølle

Melet i denne posen er dyrket i Akershus-kommunen Vestby.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Omfavnes på nytt

Men i fjor høst kom IKEA tilbake med nye tegninger og planer.

Og da saken skulle behandles i kommunestyret mandag støttet flertallet et forslag fra rådmannen om å godta dette.

I debatten sa Ap til at utbyggingen kan gi kommunen 300 nye arbeidsplasser. Det er også krav om matjorda skal flyttes og dyrkes opp igjen et annet sted.

I tillegg til Ap, støttes planene av Høyre, Fremskrittspartiet, Industri og næringspartiet.

Av de 35 kommunestyrerepresentantene var det 14 som stemte imot.

Blant disse var Sp, V, SV, R, MDG og Bygdelista.

Venstre i Viken gikk i helga hardt ut mot måten kommunen har håndtert byggesaken på og kalte prosessen svært uryddig.

Grønt jorde med spirende korn. I bakgrunnen et togspor.

Kommunestyret i Vestby støttet mandag møbelkjeden IKEAs planer for bygging av varehus i en kornåker.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Rygger inn i framtida

Norges Bondelag er svært skuffet over vedtaket.

– Det er å rygge inn i framtida, sier leder Bjørn Gimming.

Han peker på at det er alvorlig tørke i Norge, krig i Europa og at Totalberedskapskommisjonens nye rapport sier at det er viktig å styrke matproduksjonen i Norge.

– Når Vestby kommune velger å godkjenne at dette arealet skal omreguleres til møbelvarehus er det definitivt ikke å ta ansvar for matberedskapen. Dette er en virkelig hodeløs beslutning, sier Gimming.

Bjørn Gimming

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, kaller vedtaket en hodeløs beslutning.

Foto: Noregs Bondelag

Nylig vedtok regjeringen å stramme inn jordvernmålet. Gimming mener ansvaret for å forvalte området brukt til matproduksjon også burde løftes til et høyere nivå, for eksempel til Statsforvalteren.

– Kommunene kan ikke ha dette ansvaret hvis de ikke er i stand til å forvalte jordarealene, men bruker dem på ting som vil ødelegge dem for alltid. De må sørge for at man ikke legger handel, industri og boliger på dyrket mark, sier han.

Også Venstre i Viken er skuffet over vedtaket.

– At man i 2023 velger å bygge kjøpesenter på den beste matjorda er galskap, skriver gruppeleder Solveig Schytz på epost til NRK.

Vil hjelpe lokalsamfunnet

Pressesjef i IKEA Norge, Stine Odland, er godt fornøyd med kommunens avgjørelse.

I en epost til NRK skriver hun at et nytt varehus kan gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnet og skape arbeidsplasser.

– Vi vil nå fortsette arbeidet med å realisere en plan for tomten, skriver Odland.