Flere vil ha hjelp til restaurering

Stadig flere søker om tilskudd fra fylkeskommunen for å restaurere verneverdige bygninger i Østfold. I løpet av ti år har den samlede summen av søknader økt fra under én million til over fem millioner kroner. Fylkeskommunen har 850.000 kroner å gi i tilskudd i år. Leder i Fortidsminneforeningen i Østfold, Thor Haugsten (bildet), mener fylkeskommunen bør sette av mer penger.

Thore Haugsten, leder Østfold Fortidsminneforening
Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK