Flere utlendinger betaler bomregninger

Selskapet Norge bruker til å kreve inn bompenger fra utlandet, har fått over 90 prosent av kravene. Men bileiere verden rundt skylder fortsatt flere titalls millioner kroner.

Bompenger

De fleste som kjører gjennom norske bommer, har brikker som håndteres i AutoPass-systemet. Men hver fjerde utenlandskregistrerte bil har passert uten.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Stadig flere utlendinger må betale bompenger etter å ha kjørt i Norge. De fleste som kjører gjennom norske bommer, har brikker som håndteres i AutoPass-systemet. Men hver fjerde utenlandskregistrerte bil har passert uten – dermed er jakten på eieren og betalingen et faktum.

Stuart Hendry, EPC

Stuart Hendry, juridisk direktør i Euro Parking Collection (EPC).

For de to siste årene har bomregninger til utenlandske bilister beløpet seg til over 300 millioner kroner. Av disse har selskapet Euro Parking Collection (EPC) klart å få inn 282 millioner.

– Dette er foreløpige tall siden det tar en del tid å spore opp og kreve inn pengene. Jeg kan bekrefte at vi har fått inn 154 millioner kroner fra rundt 6,5 millioner passeringer i fjor, sier juridisk direktør Stuart Hendry.

Det London-baserte selskapet brukes av Statens vegvesen og norske bomselskaper til å kreve inn bompenger fra bileiere utenfor Norge.

– Det er et viktig prinsipp at alle skal være med å betale, sier Åge Jensen, leder av seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen.

Turister kjører på

Fra 2015 har EPC krevd inn 128 millioner kroner. Jensen peker på at Norge er blitt et populært ferieland i forbindelse med økningen i fjor.

– Hovedinntrykket er at de fleste betaler. Generelt ser vi at det er en rimelig høy betalingsvillighet fra utenlandske trafikanter. Vi har heller ikke et godt nok statistisk grunnlag for å kunne si noe om forskjell i betalingsvillighet mellom ulike land, sier han.

Antall bomstasjoner øker i Oslo
Foto: Vegar Erstad / NRK

En av landets mange bomstasjoner er Hallingporten på riksvei 7, en av hovedveiene mellom Øst- og Vestlandet. Her krevde Vegfinans AS inn penger fra 54.000 utenlandskregistrerte kjøretøy uten brikke i 2016.

– Dette ga oss 3,8 millioner kroner og er en økning på rundt 20 prosent fra året før, sier driftssjef Dan Olsen.

Det representerer tendensen fra tallene til EPC. I løpet av fjoråret var det nemlig 7,3 millioner slike passeringer, mot 6 millioner i 2015.

Millioner fortsatt ikke betalt

Selv om de fleste gjør opp for seg er det fortsatt 1,5 millioner bomregninger fra de to foregående årene som ikke er betalte. Herfra skylder bileiere Norge 22 millioner kroner.

Åge Jensen

Åge Jensen, leder av seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen.

Foto: Statens Vegvesen

– Man skulle selvfølgelig hatt et system som gjør at vi får inn pengene med en gang, men vi ser at EPC blir stadig bedre på å kreve inn pengene, og det er vi fornøyde med, sier Jensen.

Verken EPC eller Statens vegvesen vil konkretisere hvor mye av pengene som kommer tilbake til Norge. Men ifølge Aftenposten kommer rundt to tredeler tilbake til norske bomselskapene når kravene er blitt betalt.

– Innretninga er slik at om EPC ikke får inn pengene får de ikke betalt, ellers får de selvsagt betalt for den jobben de gjør. Det er en betydelig andel som kommer tilbake til Norge, understreker Jensen.

Ifølge ham utgjør bominntekter fra utenlandske kjøretøy rundt 2,5 prosent. Likevel skal så mange som mulig betale.

– Vi har et godt og effektivt innkrevingssystem der de aller fleste betaler for bompasseringen.