Flere utesteder i Oslo tas for snusk

Stadig flere utesteder i Oslo mister bevillingen på grunn av økonomisk kriminalitet og dårlig vandel. - Å fjerne de useriøse aktørene gjør hovedstaden tryggere, sier næringsbyråden.

Skjenkested

SKJERPER KONTROLL: Næringsetaten trapper opp kampen mot useriøse aktører i utelivsbransjen.

Foto: Tor René Stryger / NRK

I fjor inndro Næringsetaten i Oslo kommune 12 serverings- og skjenkebevillinger på grunn av økonomisk kriminalitet, mens det i 2013 var tre slike inndragninger.

Det har lenge vært store utfordringer knyttet til økonomisk kriminalitet i serverings- og skjenkebransjen, ifølge Næringsetaten. Derfor er bekjempelsen av dette trappet opp de senere åra.

Flere vandelskontroller er blant virkemidlene, der vandelen til serverings- og skjenkesteder kontrolleres underveis i bevillingsperioden.

Økt trygghet

Kultur- og næringsbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke, lysere

TRYGGERE: Færre useriøse aktører i utelivsbransjen gjør Oslo tryggere, sier næringsbyråd Hallstein Bjercke.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Det er ikke tvil om at vi har luket ut mange flere useriøse aktører fra Oslos uteliv de siste åra. Det gjør at folk opplever byens uteliv som tryggere enn før. Vi ser mindre vold, mindre overskjenking og mindre ordensforstyrrelser, sier næringsbyråd Hallstein Bjercke fra Venstre.

Det er til sammen ca 2500 serverings- og skjenkebevillinger i Oslo. Utgangspunktet i 2013 var på tre inndragninger på grunn av økonomisk kriminalitet, ikke så mye i den store sammenhengen?

– Jeg er ikke så opptatt av dette tallet alene. Jeg er opptatt av de totale resultatene vi har fått til de siste åra. Undersøkelser viser at Oslo-folks trygghetsfølelse har økt med nesten 20 prosent siden 2011, og politiets tall viser at vi har fått færre voldssaker i Oslo sentrum i helgene.

Styrket samarbeid

Nina Solli, lysere

BEDRE SAMARBEID: Økt samarbeid er nødvendig for et ryddigere uteliv, mener Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

NHO i Oslo og Akershus ser ikke på økningen fra tre til 12 inndragninger på grunn av økonomisk snusk som et stort tall, men er likevel fornøyd:

– Det forteller oss at det fortsatt er en svært liten andel som dras inn. Vi syns det er veldig bra at disse kontrollene gjennomføres, det er det ingen tvil om, sier regiondirektør Nina Solli.

Hun framhever det gode samarbeidet mellom utelivsbransjen i Oslo, Oslo kommune og politiet i det såkalte Salutt-prosjektet, som handler om å gjøre utelivet tryggere:

– Det har gitt resultater, og det har aldri vært tryggere å være ute på byen i Oslo. Det er det vi er mest opptatt av.

Også Hallstein Bjercke viser til at nettopp økt samarbeid mellom ulike etater har gitt gode resultater:

– Skattemyndigheter, Mattilsynet, Næringsetaten og politiet har alle på ulikt vis kontakt med utelivet i Oslo. Når disse utveksler informasjon, får vi bedre oversikt over hvem de useriøse aktørene er.