Flere uten egen bolig

Tallet på personer som er i bolignød i Fredrikstad har økt i løpet av 2010.

Hus i mørket
Foto: Rainer Prang / NRK

Fredrikstad kommune har for øyeblikket 60 personer på lista over de som ikke greier å skaffe seg eget bosted, og som ber kommunen om hjelp. Dette er ti flere enn i sommer.

Økningen gjelder i høy grad kvinner, sier leder for boligkontoret i Fredrikstad kommune, Lisbeth Jaavall.

- Vi ser et økende antall kvinner som kommer i bolignød, ofte som følge av konflikter hjemme og påfølgende separasjoner. En del havner også i kortere tid på krisesenter, sier hun.

Boligmangel lenge

Men, det er lite kommunen har å tilby - før nye kommunale boliger står ferdig om flere år. I mellomtiden må den som er i akutt bolignød fortsatt greie seg med campinghytter ved Solli i Sarpsborg.

- Ja, det er hytter på Utne vi har å tilby så lenge det ikke bygges nytt, og det er liten utskifting i de kommunale boligene vi har, sier Lisbeth Jaavall.

Det er politisk vedtak i Fredrikstad om å bygge nye boliger for de med dårligst boevne i byen, men det er ikke fastslått hvor de skal bygges.

Men, er campinghytter godt nok nå som vi har vedvarende kulde?

- Ja, det tilbudet vi har om hytter på Utne Camping er et godt tilbud, selv om det ligger langt fra byen.