Flere unge begår gjentatte lovbrudd i Oslo

Hele 182 unge begikk gjentatte lovbrudd i Oslo i fjor. Disse står for nesten halvparten av kriminaliteten blant dem som er under 18 år, ifølge fersk rapport.

Nahom Daniel

Antall unge gjengangere øker. 21 år gamle Nahom Daniel begikk flere lovbrudd før han kom seg ut av det kriminelle miljøet.

Foto: Thomas Martinsen / NRK

Nesten en tredjedel av gjengangerne var under 15 år. Det viser en ny rapport fra Oslo politidistrikt om anmeldt kriminalitet i 2018.

Antall unge gjengangere har økt fra 151 i 2017, til 182 i fjor, en økning på over 20 prosent. Dette er personer som har blitt registrert med flere enn fire straffbare forhold i løpet av ett år.

En som husker godt hvordan det er å være ung og i et kriminelt miljø, er 21-åringen Nahom Daniel. Han begikk selv gjentatte lovbrudd, og var barneraner, før han kom seg ut av den onde sirkelen.

Nahom Daniel

Nahom Daniel sier at man måtte passe på fellesskapet. Havnet én i trøbbel, måtte alle reagere.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Det begynte uskyldig med at vi sparket fotball, og så ble limet i fellesskapet kriminalitet og rus, mer enn det ble å sparke fotball sammen, sier han til NRK.

Han mener fellesskapet gjorde at mange havnet i trøbbel.

– Alt som skjedde rundt oss gjorde at vi måtte reagere. Vi hadde et fellesskap vi måtte passe på. Hvis en av oss havnet i trøbbel, måtte alle reagere, sier Nahom Daniel.

Bekymret for utvikling

Blant unge mellom 10 og 17 år, har antallet anmeldte personer gått noe ned fra 2017 til 2018. Samtidig med nedgangen i antall personer, økte tallet på registrerte straffbare forhold for aldersgruppen.

Raymond Johansen

Byrådsleder Raymond Johansen mener at foreldrene må på banen for å få forebygge ungdomskriminalitet.

Foto: Andreas Jonassen / NRK

– Enhver økning av kriminalitet er bekymringsfull, og jeg skulle gjerne sett at tallene gikk ned. Vi må fortsette med forebyggende arbeid for å få til dette, og jeg er glad vi har et tett samarbeid med politiet, sier byrådsleder Raymond Johansen til NRK.

Han mener at foreldrene bør ta mer ansvar.

– Vi har et fokus på gjengangere, og vi har lyktes med å utvide ungdomstilbudene i byen. Mye av dette ansvaret ligger også hos foreldrene. De kan ikke abdisere, sier Johansen.

Politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold mener at økningen også kan ses i sammenheng med politiets innsats.

– Vi har vært mer aktive ute og bruker mer tid på å analysere tilfellene. Vi jobber også med å identifisere dem vi må bruke mest energi på, sier han til NRK.

Han er enig i at foreldrene kan gjøre en bedre jobb.

– Foreldre er de viktigste forebyggerne vi har. De må engasjere seg mer i hva ungdommene driver med og delta på arenaene hvor ungdommene er, sier han.

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold sier at økningen i ungdomskriminalitet kan skyldes at politiet er mer aktive ute.

Foto: Arne Huse / NRK

– Det blir verre og verre

De siste fem årene har det vært en økning på over 34 prosent i antall anmeldte trusler med kniv. Økningen var størst siste halvår i fjor, og særlig knyttet til Enhet sentrum i Oslo-politiet.

– Vi ser generalt at det er en økt tilbøyelighet til bruk av kniv. Vi gjør det vi kan for å begrense dette, men det er en negativ trend, sier Sjøvold.

Utviklingen er noe Nahom Daniel også har merket.

– Situasjonen er annerledes. Jeg ser at det blir verre og verre. Det er hardere vold og mer knivbruk. Det var det ikke før, sier han.

Ble angrepet med kniv to ganger

Nahom Daniel tror mange unge påvirkes av «gangstermusikk» og en subkultur.

– Det ungdommene hører på i dag er mye grovere enn før. Alle hører på gangsterrap, og sånn som musikksjangeren har blitt i dag tror jeg den påvirker. Musikken er mye mer voldelig.

Han mener inntrykket folk har av noen av bydelene i øst og sør er med på å påvirke ungdoms atferd.

– Jeg tror at våre bydeler er veldig svarmalt fra før av, og når du får en merkelapp på hvem du er, så tror jeg det forsterker hva du føler inni deg

Etter flere år klarte Nahom Daniel å komme seg ut av det kriminelle miljøet. Men å komme seg ut koster, forteller Daniel. NRK møter 21-åringen fra Haugenstua på Romsås fordi det ikke er trygt for ham lenger på hans oppvekststed. I sommer var han offer for to knivangrep.

– En ting er å slutte med kriminalitet, en annen ting er å snakke høyt om noe man ikke skal snakke om. Angrepene jeg ble utsatt for var fordi jeg snakket om mitt liv og miljøet jeg var en del av. Det ble oppfattet som tysting og forræderi, sier han.

Nahom Daniel lar seg derimot ikke stoppe.

– Jeg kommer til å fortsette å prate om det, så ingen andre skal begynne eller fortsette, sier han.

Nahom Daniel

Nahom Daniel ble angrepet med kniv to ganger. Han lar derimot ikke det stoppe han i snakke om miljøet han var en del av.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Økning i voldtekt og seksuallovbrudd

Det totale antallet anmeldelser av seksuallovbrudd økte med hele 51 prosent fra 2013 med 729 tilfeller, til 2018 med 1101.

– Det har vært en økt oppmerksomhet rundt seksuallovbrudd og vi bruker mye ressurser på å avdekke disse lovbruddene. Det kan vær en av grunnene til økningen, sier Sjøvold.

Veksten i anmeldelser gjelder særlig alle typer overgrep på nettet, og de store variasjonene i antall anmeldelser kan knyttes til en tilsiktet økt avdekking av seksuelle framstillinger av barn som spres på internett.

Avdekking av digital deling av overgrepsmateriale påvirket også voldtektsstatistikken, ifølge rapporten. Fornærmede kan lokkes, lures eller tvinges til å delta i handlinger som juridisk tilsvarer voldtekt. Overgrepene som avdekkes kan imidlertid ha skjedd tilbake i tid eller blitt begått andre steder enn i Oslo.

Antall anmeldelser for narkotikalovbrudd har totalt gått ned med over 28 prosent siden 2013. Derimot er det en økning i anmeldelser for grove narkotikalovbrudd. I 2018 var det 501 anmeldelser for grove narkotikalovbrudd, mot 280 i 2017.