Flere tusen liter forurenset vann lekket ut i Oslofjorden

Vann forurenset av tungmetaller og syre har i sommer gått fra Haralrud energigjenvinningsanlegg og ut i avløpsnettet og Oslofjorden.

Haraldrud gjenbruksstasjon i Oslo

LEKKASJE: I løpet av en måned hadde Haralrud to utslipp. Kommunen mener det skyldes at anlegget er utdatert.

Foto: Birgitte Ingebretsen / NRK

– Dette er et utslipp av forurenset vann fra rensesystemet vårt som har gått til Vann- og avløpsetatens rørnett- og rensesystem, sier Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Energigjenvinningsetaten.

I sommer har det i løpet av kort tid vært to utslipp fra Haraldrud energigjenvinningsanlegg. Flere tusen liter med syre og tungmetallholdig vann forsvant ut i hovedstadens avløpsnett og Oslofjorden.

Jannicke Gerner Bjerkås

Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Energigjenviningsetaten.

Foto: Christine Skarstein / NRK

– Svært alvorlig

Deler av anlegget har en del eldre løsninger forklarer Bjerkås.

– Anlegget har gamle løsninger med hensyn til sikkerheten.

Jens Hertzberg, senioringeniør i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen Oslo og Akershus, ser alvorlig på hendelsen.

– Når det har skjedd her to ganger i løpet av en måned er det klart at det må gjøres en god jobb for å sikre anlegget mye bedre, sier Hertzberg.

Vil gjøre alt for å verne miljøet

Jens Hertzberg

Jens Hertzberg, senioringeniør i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen Oslo og Akershus.

Foto: Christine Skarstein / NRK

Fylkesmannen vil nå sammen med Vann- og avløpsetaten følge opp saken.

– Vi har jobbet en årrekke med å redusere innhold av tungmetaller i avløpsnettet i Oslo. Dette går ut i slam og ut i Oslofjorden, men nå ligger vi under grenseverdiene som er for slam, men det er viktig for oss å holde oss godt under grenseverdiene, sier Per Kristiansen, direktør i Vann- og avløpsetaten.

Men innbyggerne i Oslo vil ikke merke noe til utslippet.

– Dette er enkeltutslipp, så de vil ikke merke noe til dette. Men det er veldig viktig å holde nivået av tungmetaller lavt, sier han.

Nå vil Energigjenvinningsetaten ta grep for at slike utslipp ikke skjer igjen.

– Vi har etter disse utslippene satt i gang en del akutte tiltak, som flere fysiske kontroller for å avdekke lekkasjer så tidlig som mulig. Våre anlegg skal ikke være til belastning for omgivelsene, sier direktør Bjerkås.