Flere tar pappaperm

Ferske tall fra NAV viser at totalt 70 prosent av fedrene som mottar foreldrepenger, tar permisjon i seks uker eller mer.

Far med baby
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Stadig flere menn tar pappapermisjon i Oslo. Samtidig tar de lenger permisjon.

Hittil i år er tallet på menn i denne gruppen totalt 1700. Det er rundt 100 flere sammenlignet med samme periode i fjor, sier avdelingsdirektør i NAV Oslo, Tom Daniel Sunde.

- Det vi har sett er at det er en økende andel som velger å være hjemme i seks uker eller mer.

- Fra 1. juli 2009 fikk vi en lovendring der fedrekvoten er økt fra seks til ti uker. Nå er det spennende og se om andelen som ønsker å benytte de ti ukene som loven gir mulighet for, holder seg like høy for andre halvår som den gjorde i første halvår med seks uker.