Hopp til innhold

Flere tagger - få blir tatt

Taggingen i Oslo har økt. Hittil i år er det tagget like mye som i hele fjor i byen, men færre blir straffet.

Tagging
Foto: NRK

Selv om taggingen øker er det færre som blir straffet for tilgrisingen, skriver Aften.

Bare 20 personer er blitt straffet hittil i år, mens det er registrert over 450 taggesaker ved Grønland politistasjon.

Det er nesten dobbelt så mange anmeldelser i år,  sammenlignet med fjoråret.

Men oppklaringsprosenten i politiet er på bare drøye fire prosent.

- De fleste blir henlagt, fordi vi ikke har kjent gjerningsperson i saken, sier politioverbetjent Trine Haug ved stasjonens forebyggende avdeling til Aften.

Folk som blir tatt og dømt må oftest betale bøter og erstatning, men risikerer også fengsel i inntil seks år.