Flere sykepleiere ruser seg på jobb

Rusmisbruk fører til at stadig flere sykepleiere mister autorisasjonen.

Medisinskap

I fjor mistet ni sykepleiere i Oslo og Akershus autorisasjonen på grunn av rusmisbruk.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I fjor mistet ni sykepleiere i Oslo og Akershus autorisasjonen på grunn av rusmisbruk, mot fire året før. På landsplan mistet 38 sykepleiere autorisasjonen på grunn av rusmisbruk, mot 15 året før.

Rusproblemer kan være ekstra vanskelige for sykepleiere, sier Aud Nordal, fagsjef i Statens Helsetilsyn.

– En av årsakene til at tallet er så høyt blant sykepleiere er at de har tilgang til medisinskapet. De sakene vi håndterer er sykepleiere som stjeler vanedannende legemidler.

Dramatiske konsekvenser

Sykepleiere må ofte ta livsviktige avgjørelser på jobben. Rusmisbruk kan fort få dramatiske konsekvenser.

I fjor mistet ni sykepleiere fra Oslo og Akershus autorisasjonen på grunn av rusmisbruk. Dette er en kraftig økning fra året før, da tallet var fire.

Eli Gunhild By

Eli Gunhild By har ingen god forklaring på økningen.

Foto: Anette Skafjeld/NRK / NRK

Fylkesleder i sykepleierforbundet i Oslo, Eli Gunhild By, har ikke noen god forklaring på økningen.

– Vi har ingen forklaring, men det kan være positive tall hvis dette er et resultat av bedre kontroller.

Mørketall

Det er dramatisk for en sykepleier å miste autorisasjonen, for det betyr at pleieren mister muligheten til å jobbe som det vedkommende er utdannet til.

Misbruket av medikamenter er enda større enn det som ble avslørt i fjor, mener Aud Nordal i Statens Helsetilsyn.

– Vi vet at det er flere helsepersonell som misbruker rusmidler. Vi har gjort undersøkelser som viser at arbeidsgivere avdekker mer misbruk enn det vi får beskjed om i Helsetilsynet.

Det er ikke lett for en leder å håndtere mistanke om rusmisbruk på arbeidsplassen, mener Eli Gunhild By.

– Det er alltid vanskelig å gå inn i slike problemstillinger, men vi har et spesielt ansvar fordi vi har medikamenter lett tilgjengelig på jobb.