Flere svensker pendler til Norge

Stadig flere svensker pendler til arbeid i Norge. Hele 12 prosent av Strømstad-innbyggerne med jobb, har arbeid på andre siden av grensen.

Ny Svinesundbru med tettstedet Sponvika i bakgrunnen
Foto: Rainer Prang / NRK

Også fra Uddevalla, Munkedal og Tanum reiser mange til jobb i Norge, skriver avisen Bohusläningen .

Bygningsarbeidere, sykepleiere og eiendomsmeglere er blant yrkesgruppene som er sterkest representert.

Les også:

Mange pendler til Østfold

Statistikk fra den fellesskandinaviske databasen StatNord viser at Fredrikstad og Sarpsborg er blant de største innpendlingskommunene i Norge.

Fredrikstad har 377 pendlere og Sarpsborg har 346 svenske innpendlere.

Oslo er den kommunen i landet som har desidert flest svenske innpendlere med 7489 personer.

Stor økning

I 2007 pendlet 5179 personer til Norge fra Västra Götaland. Det er en økning på 25 prosent i forhold til året før, viser statistikk fra StatNord. I tillegg kommer 4467 personer som har ordinær jobb i Sverige, men som har tilleggsjobb i Norge.

Antallet nordmenn som pendler motsatt vei er ikke like stort. Bare 547 nordmenn pendlet til Västra Götaland for å jobbe. De aller fleste av disse arbeider i handelsnæringen i Strömstad.