Større sjanse for å se gaupe på kamera

NINA vil teste ut vilttelling i stor skala.

I tre år har 27 viltkameraer kartlagt rovvilt og annet dyreliv i østfoldskogene. Nå vil NINA teste ut telling med kameraer i stor skala.

I tre år har 27 viltkameraer kartlagt rovvilt og annet dyreliv i Østfold-skogene.

Det har gjort at Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har fått bedre oversikt over gaupene som bor, jakter og vandrer rundt mellom Indre Østfold og Oslo-traktene.

Nå setter NINA opp flere kameraer, blant annet åtte i Hobøl og syv i Spydeberg.

Fire nye kommuner

Studieområdet strekker seg fra Oslo til Sarpsborg og vest for Glomma.

– Nå er vi i gang med å utvide forsøket til større deler av Østfold. Den siste uka har vi satt ut kameraer i Sarpsborg, Rakkestad, Marker. Vi jobber også med å finne plasser i Aremark og Halden, sier seniorforsker John Odden i NINA.

– Alle observasjoner av familiegrupper sendes videre til Rovdata, slik at de får bedre bestandstall, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

  • SE VIDEO:
    Etter tre år med testing settes det nå ut nye viltkameraer i kommuner i Østfold. Norsk Institutt for Naturforskning, NINA, ønsker å teste ut faste kameraer i områder med varierende mengder med snø om vinteren, for å finne en mer pålitelig måte å telle dyr på, enn ved sporing. Nå håper de at metoden kan bli den nye standarden, sier seniorforsker John Odden i NINA.

    Denne hunngaupen med to unger ble filmet i Vestby i sommer.

Bedre telling og gjenkjenning

Kameraprosjektet ble startet for tre år siden, fordi forskerne ikke lenger ville være avhengige av å finne spor i snøen for å kartlegge gaupebestanden.

– Enkelte vintre er det ustabile snøforhold i deler av landet, og da etterspørres det andre metoder enn sporing i snøen, forklarer John Odden.

– I den delen av landet vi er i nå er det behov for å teste nye metoder. Kameraer brukes til å telle såkalte flekkete kattedyr over hele verden, fortsetter han.

– Du får ikke bare fanget opp familiegrupper, kanskje det er slik at du kjenner igjen alle individer og dermed kan beregne totalbestanden – hunner, hanner og unger.

God hjelp fra lokale krefter

Etter tre år med testing ser det ut til at forskerne fanger opp de fleste gaupene med metoden, men det har ikke vært så mange familiegrupper.

– Alle gauper som er skutt i denne tiden har vi fanget opp på kameraene først. Vi har og har hatt tre gauper med GPS-sendere og de har vi fanget opp mellom 25 og 35 ganger i løpet av ett år, oppsummerer Odden.

– Så kameraene står på riktig sted?

– Det gjør de. Det er lokale naturinteresserte og gaupejegere som har hjulpet oss med å finne de riktige plassene. Metoden er avhengig av at vi har folk lokalt som har vært ute og sporet, som vet hvor gaupa går, svarer han.

  • Du kan selv se hva NINA-viltkameraene fanger opp her: Viltkamera