Flere skoleelever er anmeldt for falsk legeerklæring

Skoleelever over hele landet har i løpet av skoleåret levert falske legeerklæringer for å slippe unna fraværsgrensen.

Skoleelever

Regjeringen har innført en fraværsgrense for elever i videregående skole. De som har mer enn 10 prosent fravær vil som hovedregel ikke få karakter.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Jeg tror ikke alle elevene ser alvorlighetsgraden i det de gjør, sier Frid Sandmoe, assisterende fylkesdirektør i opplæringsavdelingen i Østfold.

Elevene ved landets videregående skoler har nok et skoleår måtte forholde seg til fraværsgrensen. Den gjelder timefravær i enkeltfag, og mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.

I mars ble en skoleelev i Oslo dømt til 14 dagers betinget fengsel for dokumentfalsk, etter at han leverte flere falske legeerklæringer til skolen.

Frid Sandmoe

Frid Sandmoe i Østfold fylkeskommune forteller at de har oppdaget flere tilfeller av falske legeerklæringer.

Foto: Anette Torjusen/NRK

Eleven fryktet at han ville stryke i flere fag. Det er første gang en slik type sak er behandlet i norsk domstol. Men også i andre fylker har det vært et problem.

– Vi har fått en oversikt på fem-seks saker som har blitt oppdaget ved flere skoler i Østfold, sier Sandmoe.

Flere skoler undersøker

En av skolene som har oppdaget at elever har levert falske legeerklæringer, er Malakoff videregående skole i Moss.

– Når det gjelder legeerklæringer må jeg understreke at det er svært alvorlig å forfalske dem. Vi har dessverre noen få eksempler på at det har skjedd på Malakoff. I Oslo er en skoleelev dømt til fengsel for bruk av falske legeerklæringer. Vi håper selvfølgelig at noe tilsvarende ikke skal skje her, sier assisterende rektor Jan-Ivar Braathen til skolens hjemmesider.

Han oppfordrer elever som nærmer seg 10 prosent fravær til å ta kontakt med lærer eller rådgiver.

I Akershus går 22.500 elever på videregående skole. Der er fylkeskommunen i gang med å undersøke mulig dokumentforfalskning ved en skole.

– Vi er kjent med at det på en skole har kommet inn noe man ser på som ikke er helt greit. Vi har jobbet med et legekontor og er i ferd med å finne ut om legeerklæringene er falske eller ikke, sier seksjonsleder i fylkesadministrasjonen Johnny Holm til NRK.

Han understreker at elevene vil bli anmeldt dersom det viser seg at de er falske.

Ulik praksis for anmeldelser

I Trøndelag opplyser fylkeskommunen at falske legeerklæringer er et ukjent problem ved de fleste skoler, men at tre elever har blitt avdekket med falske erklæringer. To av elevene er politianmeldt.

Også i Hedmark har en elev nylig blitt anmeldt for det samme.

I Vestfold har de oppdaget ett tilfelle av en elev har levert inn falsk legeerklæring dette skoleåret. Skolen valgte å ikke politianmelde saken.

Hans Kristian Voje

Assisterende direktør for utdanning Hans Kristian Voje i Vestfold fylkeskommune.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– I slike tilfeller kontaktes alltid politiet. Men i det aktuelle tilfellet besluttet vi i samråd med politiet å ikke anmelde saken på grunn av omstendighetene. Ellers er det vanlig praksis hos oss å politianmelde slike alvorlige lovbrudd, sier assisterende direktør for utdanning, Hans Kristian Voje i Vestfold fylkeskommune.

I forbindelse med Oslo-eleven som ble dømt til fengsel for dokumentfalsk, sendte Elevorganisasjonen følgende uttalelse:

«Når man begår en straffbar handling, begår man en straffbar handling. Uansett hvor rigid og urimelig fraværsgrensa er, forsvarer ikke det å forfalske en legeattest.»