Flere rettssaker skal skje i ekspressfart

Sju dager mellom pågripelse og rettssak. Allerede før lunsj er narkosaken ferdig behandlet i Oslo tingrett. Bruken av hurtigdomstol skal økes. Ordningen byr på utfordringer, mener både aktor og forsvarer.

Aktor Kai-Gunnar Schwed Nygård og forsvarer Vegard Aaløkken

Aktor Kai-Gunnar Schwed Nygård og forsvarer Vegard Aaløkken er i utgangspunktet positive til hurtigdomstolen, men sier den er egnet for enkle, mindre alvorlige saker der det ikke er strid om hva som har skjedd. Det blir liten tid til å etterforske, skrive tiltale, innkalle vitner, tolk, tiltalte og forsvarere før saken skal opp i retten.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Tiltalte har jakka på, som om han er klar til å forlate rommet. Og han skal ikke sitte her lenge. Dette er en hurtigdomstol. Sal 716 i Oslo tingrett.

– Hver morgen går vi gjennom lista over alle som er pågrepet, og prøver å plukke ut saker som egner seg for hurtigdomstolen, sier aktor Kai-Gunnar Schwed Nygård til NRK.

Denne formiddagen handler det om salg av mindre mengder hasj. 24-åringen ble pågrepet på Grønland i Oslo for bare én uke siden, sammen med en 18-åring som ikke har møtt opp i retten.

Flere hurtigsaker

Anne Margrethe Lund, Oslo tingrett

Prosjektleder Anne Margrethe Lund forteller at hurtigdomstolen særlig er egnet for utenlandske statsborgere der det er fare for at de skal stikke av fra Norge.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Det har gått en måneds tid siden Oslo tingrett innførte hurtigdomstolen.

– Vi avgjør én sak om dagen, og vil fra midten av oktober avgjøre to saker daglig, sier prosjektleder Anne Margrethe Lund, som mener opplegget er en suksess.

Også Forsvarergruppen er i utgangspunktet positive til ordningen. Målet å få ned bruken av varetekt og å redusere tiden mellom pågripelse og rettssak.

– Det pågripes en rekke personer i Oslo som ikke har noen tilknytning til Norge. De har blitt varetektsfengslet i stor grad. Det er uheldig, for da sitter man inne uten at man har fått en dom. Noen har man også måttet løslate. Slike saker kan vi nå få avklart raskt, sier Lund.

– Vi fikk litt dårlig tid

Politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård

Politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård innrømmer at de hadde litt kort tid til hovedforhandlingen, og at det kan være vanskelig å plukke ut saker som egner seg for hurtigdomstolen.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Og det går fort framover i sal 716. Et vitne bringes inn, et annet vitne ringes opp. Tolken må flere ganger be aktørene senke tempoet. Selv dommeren sliter med å henge med.

– To tiltalte, flere vitner og arabisk tolk, utbryter dommeren, og setter spørsmålstegn ved om dette er en egnet sak for hurtigdomstolen.

– Men vi får det til altså, sier hun forsikrende til NRK etterpå.

Hun lover å ha dommen klar om åtte dager, 15 dager etter at de tiltalte ble pågrepet.

– Det er litt utfordrende å plukke ut de riktige sakene for hurtigdomstolen. Hver sak lever jo sitt eget liv, så det er vanskelig å forutsi tidsbruken. Det er ikke ideelt å ha flere enn én tiltalt. Vi fikk litt dårlig tid i dag, innrømmer aktor Nygård.

– En hurtigdomstol er ikke så fleksibel, legger han til, og viser til at uforutsette hendelser byr på utfordringer.

Mener tempoet kan være problematisk

Vegard Aaløkken, advokat

Forsvarer Vegard Aaløkken ba om at klienten hans ble frikjent for medvirkning til narkotikasalg på Grønland i Oslo. Han mener rettsikkerheten til klienten hans ble godt i varetatt selv om tempoet var høyt.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

– Det kan være et problem med hurtigdomstolen at det går for fort, mener 18-åringens forsvarer, Vegard Aaløkken.

Han står på lista over forsvarere som kan oppnevnes når en hurtigsak er på gang.

– Med høy hastighet blir det redusert tid til forberedelser. Hvis faktum er uklart er det fare for at det ikke er tilstrekkelig tid til å undersøke faktum, og få dette belyst under rettssaken.

Han tror likevel rettsikkerheten ivaretas dersom partene er oppmerksom på dette.

– Sakene kan ikke avvikles for enhver pris.