Flere reiste med lokaltogene

Flere reiste med lokaltogene på Østlandet i fjor. 41,4 millioner reiser er en økning på 1,1 prosent sammenlignet med året før.Trafikken på Gjøvikbanen økte 2,7 prosent.
I alt var det 2,1 millioner reiser på Gjøvikbanen i fjor.