Flere redningsoppdrag for Røde Kors

Belastningen på de frivillige i Røde Kors sine hjelpekorps øker for hvert eneste år. Flere oppdrag kunne vært unngått om alle tok ansvar for egen sikkerhet, mener de.

Røde Kors

GOLSFJELLET: Hovedsentralen for hele Røde Kors i påsken, er på Golsfjellet.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

I strålende påskevær på Golsfjellet ble Røde Kors-sentralen åpnet fredag. Over hele landet har Røde Kors 6.000 hjelpekorps i beredskap gjennom påsken.

– Vi er veldig godt rustet til å ta imot påsketuristene og for å kunne håndtere andre hendelser som måtte oppstå i påsken, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Bernt G. Apeland

Bernt G. Apeland er generalsekretær i Norges Røde Kors.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

God beredskap kan bli nødvendig også denne påsken, for i fjor ble det satt rekord i antall redningsoppdrag for Røde Kors. Da rykket de ut på over 1.600 aksjoner. Apeland merker godt at det stadig blir et større behov for dem.

– Belastningen på mannskapene våre øker for hvert eneste år som går, sier han.

Ønsker mer offentlig støtte

Hjelpekorpsene i Røde Kors jobber frivillig og bruker både penger og fritid på å være i beredskap for folk som kommer ut for ulike hendelser.

– Det er det enkelte hjelpekorpset som har størst utgifter med dette arbeidet. Men når belastningen øker, må den offentlige støtten også øke. Vi har allerede et veldig godt samarbeid med det offentlige, men som sagt, når behovet øker, må også støtten øke, sier Apeland.

På Golsfjellet var også justisminister Per Willy Amundsen. Han er imponert over den jobben de frivillige legger ned.

Per Willy Amundsen

Justisminister Per Willy Amundsen deltok under skredøvelse på Golsfjellet.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– De frivillige er avgjørende for beredskapen. Den er langt bedre i Norge enn i andre land. Det er ingen grunn for å endre oppskriften når dugnadsånden er så god, sier statsråden.

– Må tenke på sin egen sikkerhet

Ifølge Røde Kors kunne mange oppdrag vært unngått hvis folk var flinkere til å vurdere faren før de la ut på tur.

– Alle borgere må tenke gjennom sin egen sikkerhet når de legger ut på tur og ikke tar unødvendig risiko. Er ulykken først ute, må vi ha et godt system som tar seg av det. I mange sammenhenger utgjør de frivillige den store forskjellen mellom liv og død, sier Amundsen.

Ifølge Røde Kors har de så langt i år hatt 411 søk- og redningsoppdrag, noe som er på linje med fjoråret. Røde Kors hadde et rekordår i 2016 med 1641 aksjoner totalt mot 984 året før.