Flere psykiske plager blant unge

Det har vært en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo de siste 15 årene, viser Ung i Oslo-undersøkelsen som Tormod Øia har gjennomført.

 

Det har vært en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo de siste 15 årene.

Det er ett av funnene i den siste Ung i Oslo-undersøkelsen som NOVA-forsker Tormod Øia har gjennomført, skriver Forskning.no. Ungdom i Oslo er også mer plaget enn unge i resten av landet.

Forskningen viser og at jentene rapporterer om langt flere psykiske belastninger eller problemer enn guttene.