Hopp til innhold

Flere politifolk og vektere skal gjøre 17. mai-feiringen trygg

Det er ingen grunn til å være redd for at noe skal skje på nasjonaldagen, ifølge Oslo kommune. Likevel har de tatt ekstra grep for å forhindre terror.

17.mai toget i Oslo 2016

TETT I TETT: Nasjonaldagen samler mange tusen mennesker i sentrum av Oslo.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Det vil bli iverksatt flere tiltak enn tidligere år, sier Sverre Bakkeli, avdelingssjef for samfunnssikkerhet og beredskap i Beredskapsetaten i Oslo.

Med tusenvis av folk i gatene på 17. mai og PSTs oppjustering av trusselnivået i Norge, har nemlig Beredskapsetaten og politiet lagt en plan for å gjøre det trygt for folk å delta i feiringen i hovedstaden.

Men utenom at det vil være mer politi og flere vektere i gatene, vil ikke etaten si hva slags tiltak som skal forhindre terror på nasjonaldagen.

– Vi skulle gjerne ha beroliget alle borgere på alle mulige måter, men sikkerhetsmessig vil det være uansvarlig å si noe om våre tiltak. Jo mer informasjon vi går ut med, jo mer vil en eventuelt motstander kunne benytte seg av for å gjennomføre aksjoner, sier Bakkeli.

Ingen trussel mot toget

En del av tiltakene vil være synlige for publikum, men Bakkeli understreker at det likevel ikke er noen grunn til å være redd for at noe skal skje under barnetoget.

– PST har vurdert trusselsituasjonen for 17. mai-toget som lav, og det er ingen konkrete trusler mot toget. Det er ingen ting som tilsier at folk ikke skal oppføre seg på samme måte som tidligere. De tiltakene vi setter i gang nå er forebyggende.

Bjørnar Moxnes

KOMITÉLEDER: Bjørnar Moxnes (R) er leder for årets komité, og skal dermed gå foran i toget.

Foto: NRK

Årets 17. mai-komité håper ikke folk lar seg skremme av økt beredskap.

– Jeg skal selv gå i toget med både ordføreren og ledelsen i Oslo kommune, og vi er trygge på at politiet sørger for sikkerheten, sier leder for årets 17. mai-komité, Bjørnar Moxnes (R).

Han håper så mange som mulig møter opp i sentrum for å feire nasjonaldagen på vanlig vis.

– Dette er dagen vi feirer både samhold, fellesskap og at vi er et fritt land, og vi vil ikke la noen fanatikere få ødelegge for den festen, sier han.

Ny normalsituasjon

I fjor laget kommunen en beredskapsplan for 17. mai, som går ut på hvordan myndighetene håndterer eventuelle uønskede hendelser i barnetoget.

I mai sa PST at de mener det er sannsynlig med terrorangrep i Norge de neste to månedene, og at de frykter angrep rundt høytidsdagene.

Bakkeli mener vi må venne oss til tanken på at det er nødvendig å beskytte oss selv mot trusler.

– Dette er dessverre nesten en ny normalsituasjon for oss. Det er ikke mange år siden vi hadde samme trusselnivået, og det tror jeg vi kommer til å ha en stund fremover også.

Men tiltakene som nå blir iverksatt, vil ikke hindre at folk får sett barnetoget, forsikrer beredskapssjefen.

– Vi vil etter hvert gi beskjed om det er visse gater som blir sperret eller hvordan man skal bevege seg i sentrum den dagen.