– Flere piler peker i riktig retning

Stian Berger Røsland (H) varsler budsjettkutt, men ikke så tøffe som mange har fryktet. Onsdag legger byrådet fram forslaget til neste års Oslo-budsjett.

Stian Berger Røsland

SER LYSERE PÅ OSLOS ØKONOMI: Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) legger fram forslaget til Oslo-budsjettet for 2015 på onsdag.

Foto: Olav Juven / NRK

Litt mer penger fra staten, litt lavere rente på lånene enn forventet og litt færre nye innbyggere enn tidligere beregninger har vist, selv om befolkningsveksten fortsatt blir høy. Ifølge Stian Berger Røsland er det noen av pilene som peker i riktig retning for Oslos økonomi.

– I sum gjør det at handlingsrommet er større enn det vi så for oss da vi var på denne tiden i fjor, sier Røsland.

– Vi har fått flere piler som peker i positiv retning. Noen av dem skyldes at vi har fått en ny regjering som er positiv til byer.

Færre kutt enn varslet

Da Oslo-budsjettet for 2014 ble lagt fram for et år siden, varslet byrådet fire magre år, og 2015 skulle bli det aller magreste. Ifølge byrådslederen ser det nå lysere ut for neste år, selv om det fortsatt vil bli reelle kutt. Foreløpig vil ikke byrådslederen si noe om hvor kuttene kommer.

– Detaljene kommer i morgen, men det er noen sektorer som får vesentlig mindre reduksjoner enn det vi har varslet, og noen sektorer får knapt reduksjoner i det hele tatt.

I budsjettet for 2014 ble skolen og kollektivtrafikken skjermet, mens Oslos 15 bydeler, med ansvar for blant annet barnehager, ungdomstiltak og eldreomsorg, ble desidert hardest rammet.

Selv om Røsland vil vente med detaljene til budsjettforslaget legges fram onsdag, tror han at mange vil være enige med ham i at budsjettet er mindre stramt enn de varslet i fjor. Han sier at det fortsatt er befolkningsveksten i hovedstaden som er Oslos største utfordring.

– Det er et budsjett som tar innover seg at vi kommer til å vokse med 45.000 innbyggere de neste fire årene, så det ligger selvfølgelig en prioritering av investeringer i kommunal infrastruktur. Det handler om skoler, barnehager, kollektivtransport og det som trengs for å få byen til å møte alle de nye menneskene. På driftssiden er det fortsatt et stramt budsjett, men det er mindre stramt enn vi varslet i fjor, sier Røsland.