Flere pendlertog

Regjeringen gir NSB kjøpsgaranti for 15 nye tog som skal settes inn lokaltrafikken rundt Oslo. NSB skulle opprinnelig kjøpe 14 nye Flirt-tog i år, men nå får de kjøpe 29, dersom Stortinget godtar forslaget i statsbudsjettet. Nesten alle avganger skal få doble togsett i rushtiden, og det skal gi en umiddelbar forbedring for togpendlerne. Den ekstra kapasiteten vil komme reisende i morgenrushet inn mot Oslo fra Drammen til gode, skriver Aftenposten. Togene skal være i trafikk til sommeren.