Flere passasjerer må stå på de nye togene

Seter skal fjernes og flere må stå på de nye lokaltogene i osloområdet. Med flere innbyggere og stadig flere reisende med tog, er det ingen vei utenom, ifølge Norske tog.

Stappfullt på toget

I fremtiden kan det det bli større kamp om sitteplassene på lokaltogene til og fra Oslo.

Foto: Ole Rolfsrud / NRK

– Vi er flere folk som vil ta tog. Skal vi ha flere plasser så blir det ståplasser, sier direktør Øystein Risan i Norske tog.

Statlige Norske tog eier togene som Vy og andre togselskap bruker. Snart må de bytte ut 30–40 år gamle lokaltog med nye.

Bare i fjor økte antall togreiser i Norge med 5,7 prosent. Det er forventet fortsatt sterkt vekst i antall reisende med tog i årene framover, blant annet fordi folketallet i og rundt de store byene er ventet å øke kraftig.

I dag går det 24 tog i timen gjennom Oslotunnelen, og det er vanskelig å få plass til flere. Å bygge en ny tunnel tar mange år. Da må man finne andre løsninger.

Øystein Risan, direktør Norske Tog

Direktør i Norske tog Øystein Risan

Foto: Håvard G.Hagen / NRK

– Folk vil gjerne sitte. Utenom rush blir det nok sitteplasser til de fleste, kanskje alle. Men i rushtrafikken, hvis vi skal ha flere folk inn og vi skal kjøre like mange avganger og togene er nå på maks lengde, så må det bli ståplasser ikke sitteplasser, sier Risan.

Raskere av og på

Administrerende direktør Nigel Harris i det britiske konsulentselskapet The Railway Consultancy kjenner godt til togsystemene i flere land, blant annet i Norge. Han anbefaler færre seter i hvert togsett som kjører på korte strekninger. Han viser til at T-banen har mange ståplasser og få sitteplasser.

– I dag er det rundt 80 seter i hver vogn. Du kan med fordel fjerne minst 20 av dem. Hver sitteplass som fjernes, gir to ståplasser. For de fleste er det viktigste å få plass på toget og noe å holde seg fast i, sier Harris til NRK.

Med flere og bredere dører skal folk komme raskere inn og ut av nye lokaltog. Og også Vy, som kjører dagens lokaltog sier at noe må gjøres for å få plass til flere.

– Vi må finne gode måter hvor vi utnytter plassen om bord i toget til alle de menneskene som ønsker å reise hver dag, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz.

GINA SCHOLZ

Kommunikasjonssjef i Vy Gina Scholz.

Foto: Mads Kristiansen / NSB

Å sette inn toetasjes tog er heller ingen enkel løsning, ifølge Risan i Norske tog.

– Dilemma med dobbeltdekkere som vi ser fra utlandet er at du får flere folk inn i toget, men du bruker så mye tid på og av at du får færre tog totalt sett. Da går den totale kapasiteten kanskje ned i stedet for opp, sier Risan.

Flere krav til nye lokaltog

Norske tog sender ut kravspesifikasjonene til mulige produsenter i slutten av oktober, og håper at de første togene kan leveres i 2023. De viktigste kravene til Norske tog, i tillegg til ståplasser:

  • Bedre informasjon om bord
  • Godt klimaanlegg
  • Bedre tilgjengelighet for alle – ingen trappetrinn for å komme om bord (i motsetning til på dagens gamle togsett)
  • Bedre mulighet til å bruke nett
  • Toget må komme raskt opp i fart etter stasjonsopphold
  • Det må kunne kjøre i minst 160 kilometer i timen for å ha mulighet til å kjøre gjennom tunneler der dette er minstekrav til fart.

LES MER:

Gjorde storeslem i Norge - får kritikk i Sverige

Nordmenn bruker toget halvparten så mye som svenskene

Regjeringen krever bedre informasjon til togpassasjerene