Hopp til innhold

Dødstunnel skrotet fra ny transportplan

I natt var det en ny tragisk dødsulykke i tilknytning til Hagantunnelen i Nittedal. Nå øker presset for et ekstra tunnelløp.

Ulykke rett utenfor tunnelåpningen til Hagantunnelen på Rv.4

HAGANTUNNELEN: Ulykken skjedde ved utløpet av tunnelen. Trafikkmengdene tilsier at det burde vært adskilte tunnelløp.

Foto: Olav Juven / NRK

Den voldsomme frontkollisjonen mellom to vogntog skjedde rett utenfor tunnelåpningen på Rv.4.

I tunnelen har det vært en lang rekke ulykker også tidligere. Flere har hatt dødelig utgang.

– Må bli slutt

– Nå må det bli en slutt på dette, sier Sverre Myrli (Ap). Han er samferdselspolitisk talsperson for partiet på Stortinget.

– Trafikkmengden er langt over det en tofelts tunnel med bare ett løp tåler. Det trengs et nytt tunnelløp slik at trafikken i hver retning kan skilles, sier Myrli.

Om lag 15.000 biler og lastebiler kjører gjennom Hagantunnelen hvert døgn. Grensen for toløpstunneler er egentlig 12.000.

– Uklokt og uforståelig

Arbeiderpartiet vil nå ha et ekstra tunnelløp inn i Nasjonal Transportplan. Planen for statens investeringer i samferdsel de neste tolv årene er til behandling i Stortinget.

Det samme vil Senterpartiet.

– Dagens tragiske ulykke er dessverre nok en påminnelse om hvor trafikkfarlig denne sterkt trafikkerte strekningen er, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Han sitter i likhet med Myrli på Stortinget for Akershus.

– Det var svært uklokt av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF å ta Hagantunnelen ut av NTP sist.

– Det er uforståelig at den heller ikke er prioritert denne gang, sier Gjelsvik.

Trafikkulykke på Gjelleråsen

IKKE FØRSTE GANG: Det har skjedd mange ulykker på Rv.4 i Nittedal. Hagantunnelen er spesielt utsatt.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Lå inne tidligere

Ekstraløpet lå nemlig inne i planen som ble vedtatt i 2013. Fire år senere ble det tatt ut.

Stortinget har spurt samferdselsministeren om hvorfor tunnelen er ute denne gang også.

Knut Arild Hareide (KrF) svarer at EU-direktiver gjør at han må bruke pengene på andre ting.

– På grunn av direktivkrav har oppgradering av tunneler på TEN-T-veinettet blitt prioritert foran oppgradering av øvrige tunneler på riksveinettet.

TEN-T står for Trans-European Transport Network.

– Rv.4 er ikke en del av det prioriterte TEN-T-veinettet, skiver Hareide i svaret til Stortinget.

Han opplyser at et nytt løp er anslått å koste rundt 1,6 milliarder kroner. Hagantunnelen er 2.595 meter lang.

Krav fra Nittedal

I Nittedal håper ordføreren at flertallet på Stortinget ser behovet.

Inge Solli

ORDFØRER: Inge Solli (V) sier at doble løp har vært et krav fra Nittedal lenge.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– For det første går mine tanker til de pårørende og de som har blitt utsatt for denne tragiske ulykken i dag, sier Inge Solli (V).

– Når det er sagt, er det klart at det også må gjøres noe med trafikksikkerheten på Rv.4 og spesielt i tilknytning til Hagantunnelen.

– Doble løp i Hagantunnelen har vært et sentralt krav fra Nittedal kommune i mange år. Det jobber vi for både gjennom uttalelser og brev til transportkomiteen og Samferdselsdepartementet, sier Solli.