Flere overlever tarmkreft

Sykehuset Østfold har snudd en dyster trend. Blant pasienter operert for tarmkreft ved sykehuset er det nå færre tilbakefall enn landsgjennomsnittet.

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Sykehuset Østfold har bedre sine resultater når det gjelder operasjoner av pasienter med tarmkreft.

Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

For første gang siden målingene startet i 1993 er det nå færre tilbakefall blant tarmkreftpasienter operert ved Sykehuset Østfold enn landsgjennomsnittet.

I tillegg lever 75 prosent av tarmkreftopererte i Østfold mer enn fem år, noe som er 4 prosent bedre enn på landsbasis.

Åtte av 106 fikk tilbakefall

Av de som ble operert for denne lidelsen ved Sykehuset Østfold i 2004 og 2005 fikk åtte av 106 pasienter tilbakefall de første fem årene, ifølge statistikken fra Kreftregisteret . Dette tilsvarer 7,6 prosent.

Dermed har altså Sykehuset Østfold for første gang en bedre statistikk enn gjennomsnittet for norske sykehus, som ligger på 8,8 prosent.

Kreftregisteret har samlet tall siden 1993 og undersøker hvordan det går med folk etter en kreftdiagnose og behandling.

Fra bunn til topp

De ser på hvor mange som får tilbakefall og registrerer hvem og hvor mange som dør før det har gått fem år etter den første operasjonen.

Utsiktene for tarmkreftpasienter ved Sykehuset Østfold var lenge mye dystrere enn for pasienter som ble operert ved gjennomsnittet av andre norske sykehus.

Fram til 1997 fikk en av tre tarmkreftopererte østfoldinger kreft på nytt. Dette var over dobbelt så mange som gjennomsnittet ved norske sykehus.

Sjansen for å overleve

For de som ble operert ved SØ fram til 2001 var også sjansen for å overleve fem år etterpå lavere enn landsgjennomsnittet.

Men når det gjelder pasienter operert i årene 2001 til 2005 nærmer sykehuset seg landsnivået når det gjelder tilbakefall og går forbi landsgjennomsnittet når det gjelder overlevelse etter fem år.

Sykehuset Østfold vil ikke svare på spørsmål om årsakene til forbedringen nå,eller kommentere de ferske Kreftregister-tallene.