Flere ønsker å trekke seg som meddommere

Frykten for å bli uthengt har ført til at flere nå har tatt kontakt med Borgarting lagmannsrett for å slippe å være meddommere.

Borgarting lagmannsrett

Bilder og personalia av de tre mennene og flere av meddommerne i Borgarting lagmannsrett er lagt ut på nettsider og Facebook. Nå ønsker flere meddommere å trekke seg.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– For det første vil jeg si at dette er fryktelig trist. Vi har meddommere som gjør sin borgerplikt. Og da bli uthengt på den måten her det er bare helt forferdelig, sier 1. lagmann i Borgarting lagmannsrett, Ola Dahl, og legger til:

– Det har også medført at vi har fått telefoner fra folk som sitter i meddommerutvalget og som ønsker å trekke seg.

Etter at det ble kjent at tre menn ble frikjent for en gjengvoldtekt i Hemsedal, har sosiale medier nærmest kokt over av bilder, navn og telefonnummer. Ikke bare til de tre mennene som var tiltalt, men også til tre av meddommerne som var med å frikjenne mennene.

Redde meddommere

– De blir jo redde. De tenker jo naturligvis at de kanskje vil bli utsatt for noe lignende. Dette vil de ikke være med på, sier Dahl.

Et flertall i Borgarting lagmannsrett ville dømme de tre mennene som var tiltalt for gjengvoldtekt av en 18 år gammel jente i 2014, men flertallet var ikke stort nok. Fagdommerne stemte for domfellelse, men det var tre av lekdommerne som stemte for frifinnelse. Og i såkalte meddomssaker kreves et flertall på minst fem.

Får oppfølging

NRK har vært i kontakt med to av meddommerne. De ønsker ikke å bli intervjuet, men den ene forteller om mange hatefulle meldinger og beskjeder på telefonsvareren.

– Ut ifra det jeg har oppfattet og erfart selv, så er det svært sjelden at man får slike situasjoner, sier sikkerhetssjefen i Borgarting lagmannsrett, Frode Wold.

– Har det skjedd før?

– Ikke som jeg kan komme på her og nå. Det er klart det har vært situasjoner hvor vi har forberedt og snakket med meddommere, men ikke hvor det har blitt så intenst kjør som det har vært etter denne saken her.

Han ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men sier meddommerne som nå opplever hets og trusler får oppfølging.

– Jeg har vært i kontakt med dem og hjulpet dem litt. Men jeg ønsker ikke å gå konkret inn på hva vi har gjort. Men som en domstol er det viktig for oss at meddommerne skal bli godt ivaretatt når man kommer opp i slike situasjoner, sier Wold.

Gjør det vanskeligere å rekruttere

Nå frykter man at denne saken skal være ødeleggende for rekrutteringen av meddommere.

– Jeg tror denne saken vil bli glemt i løpet av ikke så altfor lang tid. Men i mange kommuner så er det en utfordring å få fylt dette meddommerutvalget, og dette vil gjøre det vanskeligere, avslutter Dahl.