Flere og mer fornøyde kunder

NSB opplever både en passasjerøkning og større kundetilfredshet de fire første månedene i 2014 sammenlignet med i fjor.

Tog på Drammen stasjon

Flere fornøyde NSB-kunder.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Totalt ser NSB en økning på 2,6 prosent. NSB-togene hadde 20 675 000 passasjerer første tertial i 2014.

På landets regiontog er det Vestfoldbanen mellom Oslo og Skien som har hatt den største økningen med hele 9,3 prosent flere reisende enn samme periode i fjor.

– Det er svært gledelig at kundene fortsetter å strømme til toget. NSB utvikler togtilbudet videre, samtidig som vi må gjøre alt vi kan for å få flere tilfredse kunder, sier leder for NSB Persontog, Tom Ingulstad.

Tom Ingulstad

Leder for NSB Persontog, Tom Ingulstad

Foto: Hallgrim Hals / NRK

– Selv om det på Østlandet er mange kunder som er mer fornøyd med våre leveranser, kan vi absolutt bli bedre.

Les: Passasjervekst bekymrer NSB-sjefen

Større tilfredshet

NSB har gjennomført spørreundersøkelser blant sine reisende for å finne ut hvor fornøyde passasjerene er med reisen som helhet. Undersøkelsene gjøres to ganger per år, på våren og høsten.

I vårens undersøkelse er 6232 skjemaer er besvart, og passasjerene rangerer sin tilfredshet på en skala fra 1 til 100.

Resultatet viser at kundetilfredsheten med NSB Persontog har steget fra 69 til 72, noe som er beste resultat NSB noen gang har oppnådd.

Selv om Sørlandsbanen er en av de få Regiontog-strekningene som har hatt en nedgang i antall reisende, har de sammen med Raumabanen de mest fornøyde passasjerene. Kundene har rangert sin tilfredshet til 80 av 100.

--

Passasjerene ønsker seg bedre Buss for togtilbud.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

På landets lokaltog ligger kundetilfredsheten på mellom 60 og 80 av 100.

Les:

Ønsker forbedringer

NSBs mål er at 90 prosent av alle togavganger skal være punktlige. Oversikten viser at Regiontogenes punktlighet ligger på mellom 82,7 og 96,8 prosent.

Likevel er det punktligheten flest passasjerer vil ha forbedret, i tillegg til buss for togtilbud og informasjon ved avvik.

På lokaltogene ligger punktligheten på rundt 90 prosent, og her er det togtypen de aller fleste ikke er fornøyde med.