Flere ofre for menneskehandel

I Norge blir flere personer enn tidligere identifisert som ofre for menneskehandel. Så langt i år har 48 antatte ofre fått hjelp ved krisesentre rundt i landet, opplyser organisasjonen Rosa til NRK. Også i fjor økte antall personer som ble identifisert som ofre for denne type kriminalitet.

Hovedvekten av ofrene er tvunget inn i prostitusjon, men en del har også rømt fra slavelignende arbeidsforhold i Norge, ifølge Rosa.