PST: – Over dobbelt så mange har reist

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tror at opptil 140 fremmedkrigere har dratt fra Norge til Syria og Irak siden høsten 2012. Det er over dobbelt så mange som tidligere antatt.

dr-is

KRIGERE: Det anslås at 15 at de 60 jihadistene som har reist til Syria er fra Østfold. Nå anslår PST at det kan dreie seg med over dobbelt så mange som har reist fra landet.

Tallet på norske jihadister kan ligge mellom 100 og 140, langt flere enn de drøyt 60 som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tidligere har anslått, skriver Dagsavisen.

– Vi må ta høyde for at det er flere personer som har reist til Syria og Irak som vi ikke har kjennskap til. Flere har uansett litt ulike grunner for å reise. Noen har også reist for å bosette seg i kalifatet, andre for å besøke eller lete etter sine barn, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Dagsavisen.

– Vekket manges reiselyst

Minst 20 personer er kommet tilbake til Norge og tolv personer er rapportert døde.

Martin Bernsen, seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen til PST

FLERE: Martin Bernsen i PST mener man må ta høyde for at flere har reist.

Terrorforskerne Petter Nesser og Brynjar Lia fastslår at de norske jihadistene i Profetens Ummah (PU) er blitt en viktig del av et transnasjonalt islamistisk nettverk. Flere har fått sentrale roller i opprørsgruppen IS, som ledere for militære avdelinger, talspersoner og koordinatorer.

– I tillegg har opprettelsen av kalifatet vekket manges reiselyst. I løpet av sommeren så vi at mange dro, men så å si ingen kom tilbake. PST har først og fremst fokus på personer som allerede er radikalisert og som drar til Syria og Irak for å tilslutte seg ISIL, sier Bernsen.

Kommuner ikke varslet

Flesteparten av dem som har reist til Syria for å krige er fra Østfold, men ikke alle kommuner er varslet om at de har folk som har reist ut.

Det kom frem i en undersøkelse NRK har foretatt.

NRK har kartlagt de norske fremmedkrigerne og der kommer det frem at 1 av 3 er straffedømte, at få har høyere utdanning og at mange har svært lav inntekt.

NRKs undersøkelse viser at minst 33 prosent har droppet ut av videregående skole. 31 prosent har fullført videregående skole.

Kartleggingen viser at desidert flest fremmedkrigere kommer fra Østlandsområdet. NRK vet om 10 personer som har reist fra Oslo, men hele 15 har reist fra kommuner i Østfold:

  • Fredrikstad: 9
  • Moss: 2
  • Halden: 2
  • Våler: 1
  • Rygge: 1