Flere kvinner vil føde hjemme

De siste årene har antall kvinner som planlegger fødsel hjemme med privat jordmorteam doblet seg, ifølge statistikk.

Hjemmefødsel

GLAD: Karina Kolsrud er glad for at hun valgte hjemmefødsel da Alva kom til verden. Nå gjør flere kvinner som henne.

Foto: Merete Glorvigen / NRK

4 måneder gamle Alva ligger i en kurv midt i stua hjemme i Båtstø i Røyken, og er nesten klar for å sove. Det var også her hun slo øynene opp og myste mot foreldrene Martin Moxheim og Karina Kolsrud og for første gang den 27. mars i år.

– Da hadde vi et oppblåsbart badekar som vi fylte med vann. Mannen min hadde kaffekoppen godt plassert i hånda og jordmødrene satt og strålte i sofaen. Det var så rolig og trygt.

38 år gamle Karina Kolsrud beskriver livets største øyeblikk. En fødsel det er godt å tenke tilbake på. Hennes forrige fødsel for snart elleve år siden forløp ikke slik, derfor var hjemmefødsel et svært bevisst valg for Karina.

– Her visste jeg at jeg kunne følge kroppens egne signaler og ta det som det kom. Det var ingen som skulle ha meg hit eller dit, og det var ikke masse mennesker inn og ut av dører. Det var kun samboeren min, jordmødrene, en hund og meg.

Alva på fire måneder

FØDT HJEMME: Alva er nå fire måneder gammel, etter at hun ble født hjemme i stua den 27. mars i år.

Foto: Merete Glorvigen / NRK

Flere velger hjemmefødsel

Hjemmefødsel er ikke en del av det offentlige tilbudet, og de er fremdeles ikke mange, men de siste registrerte årene har antall kvinner som har hatt planlagt fødsel hjemme fordoblet seg fra 75 kvinner i 2008 til 153 i 2014, ifølge medisinsk fødselsregister.

Jordmorteamet

JORDMØDRE: Bippi Trovik og Cathrine Trulsvik i Jordmorteamet er overbevist om at enda flere kvinner kunne valgt hjemmefødsel.

Foto: Merete Glorvigen / NRK

Cathrine Trulsvik i Jordmorteamet i Buskerud, Akershus og Oslo, gleder seg over at flere oppdager at hjemmefødsel er et trygt og moderne alternativ til sykehusfødsler.

– Vi tror økningen skyldes tilgjengeligheten på jordmødre, at vi er synlige, og at kvinnene snakker seg imellom. Flere skjønner at det går an å føde hjemme, sier Trulsvik.

– Hjemmefødsel bør integreres i offentlig helsetilbud

Forskning viser at det er færre komplikasjoner ved hjemmefødsler sammenlignet med å føde på sykehus. Kvinnene opplever, ifølge Truslvik, også sjeldnere komplikasjoner, som store blødninger og fødselsrifter, men hun påpeker samtidig at hjemmefødsel ikke er et alternativ for alle. Kvinnen må være frisk, ha normale svangerskap og oppfylle en rekke kriterier.

Rundt 15 prosent av hjemmefødslene ender med overflyttinger til sykehus.

Tilbudet om hjemmefødsel gis i dag av privatpraktiserende jordmødre og den enkelte må betale den største delen av beløpet selv.

Ellen Blix

Professor Ellen Blix mener hjemmefødsel bør integreres i det offentlige helsetilbudet.

Foto: NRK

Ellen Blix, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus har forsket på utviklingen av hjemmefødsler og mener at tilbudet bør integreres inn i det offentlige helsetilbudet, slik det er i en rekke andre land, deriblant Danmark.

– Mange steder kan man føde på jordmorstyrte fødestuer enten på sykehus eller utenfor, og man burde kunne velge å føde hjemme uten og måtte betale for det selv, sier Blix.