Klagesakene hoper seg opp i barnevernet

Tallet på de vanskeligste barnevernssakene i Oslo har økt med 25 prosent de to siste årene. Og klagesakene hoper seg opp i systemet.

Barne- og familieetaten i Oslo kommune tror utviklingen bare vil fortsette.

– Jeg tror ikke dette er en døgnflue som vil være over til neste år, sier seksjonssjef Kristine Kiær til NRK.

Den statlige fylkesnemda klarer ikke å følge opp det økende antall klagesaker som barnevernet i Oslo sender over.

Fire måneders behandlingstid

Det er fylkesnemda som skal godkjenne de mest alvorlige sakene, som klager på akuttplasseringer når barnevernet vil frata foreldre omsorgen for sine barn.

– Fylkesnemnda skal, hvis mulig, ikke bruke mer enn fire uker på sin saksbehandling. Men i verste fall har nemnda brukt mer enn fire måneder, sier Kiær.

– Hovedmengden av sakene vi sender inn til fylkesnemnda er omsorgsovertagelser. Dette er saker som utløser nye saker senere, enten fordi foreldrene krever barna tilbakeført eller det er behov for å regulere samver, slik at disse sakene generer nye saker som fylkesnemda må ta stilling til.

Det blir altså stadig flere av disse mest alvorlige barnevernssakene i Oslo. Økning i år ser ut til å bli 25 prosent, eller en firedel, flere enn for to år siden.

Bekymret

Og fordi sakene stopper opp i fylkesnemnda, er Barne- og familieetaten bekymret for problemene og den usikre omsorgssituasjonen som dette skaper for familiene og deres barn.

– Fylkesnemda er flinke til å kaste seg rundt og de tar i mot sakene vi sender inn, men det blir fremmet mange flere saker om tvang, sier Kiær.

Hun sier det tar mye tid og det kan være vanskelig, særlig i saker der barna bor hjemme.

– Foreldrene lever i en presset situasjon når de venter på at saken skal bli behandlet. Da er det vanskeligere for barnevernstjenesten å ha en god dialog med foreldrene i den ventetiden, når de absolutt må følge opp familien.

– Barneverntjenesten må være flinke til å ha kontakt med familien fordi foreldrene er ikke nødvendigvis interessert i å ha barneverntjenesten på døren i venteperioden, avslutter Kiær.