Flere kan gjøre sykepleieroppgaver

Andre ansatte ved Sykehuset Østfold bør kunne gjøre enkelte av sykepleiernes oppgaver. Det mener Tone Lie Nilsen, som er foretakstillitsvalgt for arbeidstakerorganisasjonen Delta. På sykehuset har de medlemmer blant annet av flere typer helsefagarbeidere. Mange av dem er kvalifiserte til slike oppgaver, sier Lie Nilsen.

Nord-enden av Sykehuset Østfold, Kalnes
Foto: Heidi Gomnæs