Hopp til innhold

Flere kan få bostøtte

50 000 flere husstander vil kunne få bostøtte med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Kommunal bygård
Foto: Egil Granum / NRK

Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsmann, Tore Hagebakken er svært fornøyd med regjeringens forslag til omlegging og styrking av bostøtteordningen, som ble presentert i forslaget til statsbudsjett for 2009.

- Dette er et svært viktig tiltak som vil hjelpe mange flere mennesker med å klare boutgiftene. Nå vil om lag 50 000 flere husstander kunne motta bostøtte. Dette er en stor dag for alle som er opptatt av den sosiale boligpolitikken og kampen mot fattigdom.

- Haster

Endringene skal gjelde fra 1. juli neste år og for 2009 har regjeringen økt bevilgningene til bostøtte med 300 millioner kroner.

- Det haster å få på plass forbedringene og raskere enn dette er det ikke mulig å få det til. Når flest mulig av de vi ønsker å hjelpe tar del i støtteordningen, antar vi at utgiftene vil ligge på om lag en milliard årlig. Det er vel anvendte penger, for det er mange som sliter med boutgiftene. De vil oppleve at bostøtta kommer godt med. Vi regner med at regelendringene blant annet vil sikre bostøtte til 10 000 flere barnefamilier, sier Hagebakken.

Inntektsgrensene heves

Terskelen for å få bostøtte er senket, slik at langt flere enn i dag blir berettiget støtte. Inntektsgrensene er hevet. Hovedregelen for å få bostøtte i den nye ordningen er at den eller de det gjelder har lave inntekter og høye boutgifter.

Regelen om at de som bor alene må være trygdet for å få bostøtte, faller bort. Også par uten barn eller enslige med lav inntekt kan nå søke om hjelp til å klare sine boutgifter. Det vil heller ikke lenger være krav til Husbank-finansiering for å få bostøtte.

Tilskudd til utleieboliger

- Bostøtten er et veldig målrettet tiltak mot de som virkelig trenger det. Derfor blir det innstramning for de som har formue. Men det er et viktig unntak i regjeringens forslag; boligformue skjermes mer enn annen formue, forteller Tore Hagebakken.

Regjeringen forslår også å utvide tilskuddsordningen til utleieboliger, slik at det neste år kan bygges 1 500 slike boliger. Det nærmer seg da en fordobling av dagens antall på vel 800. Regjeringen legger videre til rette for 1 000 nye studentboliger i 2009.