Flere hendelser

Ifølge politiet har det skjedd flere hendelser på forskjellige steder i en liten radius på Majorstua. Flere ungdommer har en aggressiv fremtoning mot politiet. Ungdommen er i alderen 14 til 15 år. En av de involverte hadde kniv på seg.