Hopp til innhold

Flere gaupefamilier på Østlandet

Men i resten av landet blir gaupebestanden stadig mindre.

Gaupe med unger

Det er registrert fire flere familiegrupper av gaupe i Østfold, Oslo og Akershus i år. På landsbasis går bestanden ned for femte året på rad.

Foto: Forsberg / SCANPIX

– Siden bestandstoppen på 92 familiegrupper i 2009 og frem til i år har antall familiegrupper blitt redusert med sju til 14 prosent hvert år, sier leder i Rovdata Morten Kjørstad.

En ny rapport fra Rovdata beregner at det er 313 gauper i Norge i år, og det er en ti prosent færre enn i fjor. For femte året på rad er det registrert en nedgang i antall dyr på landsbasis.

– For andre året på rad ligger gaupebestanden også under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ungekull, som ble fastsatt av Stortinget i 2004, sier Kjørstad.

Lokale variasjoner

Morten Kjørstad

Leder i Rovdata, Morten Kjørstad, sier at nedgangen i gaupebestanden først og fremst skyldes jakt.

Foto: Rovdata

Det er likevel store lokale variasjoner i gaupebestanden, og både i rovviltregion 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og i region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) har det vært en økning.

– I 2013 påviste vi bare én familiegruppe i Østfold, Oslo og Akershus. I år har vi påvist fem, sier Kjørstad til NRK.no.

Den største nedgangen ser man i Nordland, hvor det er påvist seks færre familiegrupper i fjor. Deretter kommer Troms og Finnmark med 4,5 færre familiegrupper.

– Nær sammenheng med jakt

Ifølge lederen for Rovdata skyldes den totalt sett reduserte gaupebestanden primært jakt.

– Det er satt høye kvoter, og det er skutt mange dyr. Det at det har vært en økning på Østlandet skyldes jo at det har vært satt lave kvoter, og at det nesten ikke er felt gaupe.

– Gaupejakten er veldig effektiv. De kvotene som settes blir som regel fylt av jegerne, så man ser en veldig nær sammenheng mellom bestandsstørrelsen, jaktkvotene og selvfølgelig jaktuttaket, sier Kjørstad.