Flere ganger daglig opplever ansatte i skolen vold og trusler fra elever

Monica Jørgensen ble sparket i hodet av en fem år gammel gutt da hun grep inn for å beskytte en annen elev.

Barn i skolegård

LÆRERVOLD: Monica Jørgensen ble sparket i hodet av en fem år gammel gutt i skolegården. Men hun er ikke alene om å bli utsatt for vold på jobb som lærer. Hele 12,9 prosent oppga i 2014 at de selv eller kolleger har blitt utsatt for vold eller trusler.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Jeg var i sjokk, tror jeg. Jeg hadde ingen følelser, jeg var som en robot, sier Monica Jørgensen (37) når hun tenker tilbake på minuttene etter at hun ble angrepet av en elev i skolegården.

Hun hadde jobbet som lærer noen måneder ved en skole på Sørlandet, da hun i et friminutt ser en elev gå til angrep på flere andre elever.

– Jeg ropte på han, men han stoppet ikke.

Monica kjente til elevens ADHD-diagnose og hun fryktet at han kunne skade andre. Da hun forsøkte å gripe inn, ramlet de begge i bakken. Selv om barna ofte er små, kan det gå voldsomt for seg.

Så ble jeg sparket i hodet. Jeg fløy gjennom luften og ramlet på nakken.

Monica Jørgensen
Monica Weiberg Jørgensen

Monica Jørgensen ble langtidssykemeldt etter at hun ble utsatt for vold på jobb i 2004. I dag har hun lagt saken bak seg, og jobber med noe helt annet.

Foto: Privat

Ble langtidssykemeldt

I Oslo-skolen ble det rapportert inn 1030 volds- og trusselhendelser mot ansatte i 2015. Det betyr at det, fordelt på antall skoledager, skjedde minst fem volds- eller trusselhendelser om dagen mot lærere, assistenter og andre ansatte.

I Tromsø ble det for samme år rapportert inn 148 hendelser i kategorien vold, trusler og sjikane mot ansatte. I Trondheim er det så langt meldt inn 347 hendelser for dette skoleåret, mens i Bergen ble det bare høsten 2015 meldt inn hele 615 skademeldinger (se faktaboks for flere kommuner).

Monica Jørgensen besvimte i det hun traff bakken, før det kom flere til for å hjelpe. Hun klarte etter hvert å stable seg på beina og gikk inn for å undervise en ny time.

– I etterkant ser jeg at jeg ikke var meg selv. Jeg fikk mer og mer smerter, og så ble alt blankt, sier Jørgensen. Hun ble langtidssykemeldt med nakkesleng.

Mister kontrollen som lærer

I sin doktoravhandling har høgskolelektor Børge Skåland intervjuet lærere som har vært utsatt for vold og trusler fra elever. Felles for dem han snakket med, var følelsen av å miste en grunnleggende trygghet.

Det oppleves veldig dramatisk, og det kan få store følger

Børge Skåland

– De jeg snakket med opplevde å miste kontrollen, noe som er utrolig viktig å ha som lærer. Det er selve grunnlaget for å drive med yrkesutøvelsen.

Børge Skåland

Høgskolelektor Børge Skåland tror de fleste tilfellene av vold mot lærere skjer på barneskole og grunnskole.

Foto: Henriette Mordt / NRK

Skåland sier mangelen på kontroll går direkte utover undervisningen og kvaliteten på det lærerne gjør i det pedagogiske arbeidet.

Ifølge statistikk utarbeidet av Statens arbeidsmiljøinstitutt fra 2014, oppga hele 12,9 prosent av lærerne at de har opplevd at de selv eller kolleger har blitt utsatt for vold eller trusler.

Ble angrepet igjen

Tilbake på jobb igjen opplevde Monica Jørgensen igjen å bli utsatt for vold, denne gangen av en ungdomsskoleelev.

– En elev dyttet meg hardt mot et skap, så jeg slo opp igjen skaden i nakken.

Han var ikke fornøyd med en karakter. Etter hendelsen sluttet hun som lærer.

– Er det noe du ville ha gjort annerledes når du ser tilbake?

– Jeg skulle kanskje bare ha ropt på hjelp istedenfor å stoppe førsteklassingen. Men da hadde kanskje noen andre blitt skadet, og det vet jeg ikke om jeg kunne ha levd godt med, sier hun.