Flere filleristede barn

Ullevål sykehus har i år registrert en kraftig økning i antall spedbarn som er filleristet. I flere år har sykehuset hatt ett alvorlig tilfellet i året, men det siste året har de oppdaget en håndfull alvorlig tilfeller, skriver VG. Det er usikkert om flere barn utsettes for filleristing eller om flere blir oppdaget. Filleristing kan i verste fall være dødelig.