Flere familier får mekling

Det har vært en kraftig økning i antall familier som henvender seg til familievernkontoret i Buskerud for å få mekling ved separasjon og skilsmisse

Familievern 1

Flere ber om mekling i Buskerud, det kan indikere at det er en økning i antall skilsmisser i Buskerud.

Foto: Espen Andersen / NRK

– Vi har hatt en ganske stor økning i antall henvendelser på meklinger til vårt kontor, sier leder ved Familievernkontorene i Drammen og på Kongsberg, Harald Holm Nilssen.

Dette er meklinger hvor par med barn har samlivsproblemer og ønsker å gå ifra hverandre.

– Ja, det er barn inne i bildet. Og det er obligatorisk mekling for par som ønsker å gå ifra hverandre som har barn under 16 år. Så da kommer de til oss for mekling eller om de skal ha saken sin inn for tingretten.

Nærmere 1000 henvendelser

I 2011 fikk 650 familier mekling ved familievernkontoret i Kongsberg og Drammen, i år har tallet økt til nærmere 1000 familier. Hvis man sammenligner de to kontorene, som dekker store deler av Buskerud, er det en markant økning i forhold til andre sammenlignbare distrikter.

– Det er veldig vanskelig å si hva denne økningen her i Buskerud, som har vært de siste årene, kommer av. Dette er noe vi må forske litt på. Det kan være noe som er midlertidig, men det kan også se ut som at brudd og skilsmisser øker i fylket vårt.

Mange av parene som opplever brudd har barn mellom null og tre år.

– Hva er hensikten med meklingen?

– Hensikten er at foreldrene i samlivsbruddet skal klare å ivareta barna. Det er målet med meklingene, og vi vil helst at parene som er til mekling her hos oss går ut med en samarbeidsavtale som beskriver hvordan de skal samarbeide om barna, hvem som skal ha ansvaret for barna når og hvordan samarbeidet skal foregå.

15 prosent havner i retten

Parene som møter til mekling bruker i gjennomsnitt to timer på familievernkontoret.

– Veldig mange kommer fram til en avtale, i hvert fall en sånn noenlunde grei avtale.

Cirka 75 prosent av dem som stiller til mekling kommer fram til en avtale. De resterende havner ofte i rettsapparatet.