Flere doble asylsøkere

I januar registerte Østfoldpolitiet hele 100 asylsøkere som ville inn i Norge. Flere av dem med gyldig oppholdstillatelse i Italia.

Moss lufthavn Rygge

Asylsøkere med oppholdstillatelse i Italia kommer til Norge for å søke asyl her. De sier situasjonen er uholdbar i støvellandet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Vi prater med de som kommer, og mange av dem sier at myndighetene i Italia ikke gjør nok for dem, opplyser politiførstebetjent Anders Lia ved Vansjø lensmannskontor.

De ett hundre asylsøkerne ble stanset på både utelandstoget, fly til Rygge og på Svinesund. De forteller at situasjonen i Italia ikke er holdbar, og at de vil til Norge.

– Det som flere etterhvert sier er at situasjonen i Italia ikke er til å holde ut lenger, og at de vil prøve å komme seg til Norge, forteller Lia.

Doble asylsøkere

I tillegg til å ha fått oppholdstillatelse i Italia, kommer de videre nordover for å søke asyl i Norge. Noe som ifølge lovverket er forbudt.

I asylsaker er det det første landet som skal behandle søknaden, og det blir dermed uaktuelt for enhver asylsøker å få asyl i Norge, dersom de allerede har oppholdstillatelse i et annet land.

En ny trend er også at det kommer grupper med mennesker, gjerne familier med barn, som vil inn i Norge.