Hopp til innhold

Flere avganger og flere idrettshaller

Byrådet lover flere kollektivavganger når de gir Ruter nesten 80 millioner kroner mer neste år. Men de reisende må betale mer for billetten.

T-bane

FLERE AVGANGER: Ruter får 79,5 millioner kroner utover prisstigning til å drive buss, trikk og bane i Oslo for.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Det rødgrønne byrådet - og særlig Miljøpartiet De Grønne - har fått kritikk for at de ikke gav én krone mer til kollektivtrafikk i 2016-budsjettet.

I forslaget til Oslo-budsjett for 2017 som ble lagt frem onsdag, kommer pengene. Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) lover flere avganger.

– Driftstilskuddet til kollektivtransport foreslås økt med 79,5 millioner kroner til 1.841 millioner kroner. Dette gjør vi fordi det skal være enkelt og naturlig å velge klimavennlige transport i hverdagen.

Hun sier at det økte tilskuddet til Ruter gir rom for å satse på utslippsfri kollektivtransport.

– Jeg gleder meg til å få de første elektriske bussene på Oslos veier i 2017, sier Lan Marie Berg.

Prishopp på billettene

Et skår i gleden for de kollektivreisende er at billettprisene øker mer enn prisstigningen. Dette er en følge av Oslopakke 3-avtalen fra juni, der partene ble enige om at de reisende i Oslo og Akershus må være med å betale for Fornebubanen, ny sentrumstunnel for t-banen i Oslo og baneløsninger på Nedre Romerike.

Dengang ble det antydet overfor NRK et prishopp på mellom fire og fem prosent, mens månedskortet i størst mulig grad skulle skjermes.

Hjemmetjeneste og barnehager

Da Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne inntok byrådskontorene etter valgseieren i fjor, hadde de kort tid på seg til å forandre budsjettet som det borgerlige byrådet hadde lagt fram.

Oslo-budsjettet 2016, framleggelse

TYKKERE I ÅR: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Robert Steen (Ap) legger fram endringene i Oslo-budsjettet for 2016. Ett år senere er budsjettdokumentet mer omfangsrikt.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

De fant likevel rom for å starte opptrappingen på viktige områder, og nå tar de nye skritt i samme retning.

  • Det blir 100 nye årsverk i hjemmetjenesten ved at bydelsøkonomien styrkes tilsvarende. Også i 2016 er det budsjettert med 100 ekstra stillinger, mens valgløftet var 500 par nye hender.
  • Det skal bygges 784 nye barnehageplasser mot 648 i 2016. Lykkes byrådet med dette, er de halvveis til løftet om 3 000 nye plasser.
  • Ordningen med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen utvides til å gjelde også 2. klassinger i bydelene Grorud, Alna, Stovner og Søndre Nordstrand, mens 1. klassinger i bydel Bjerke kommer med i ordningen.
  • I høst fikk Oslo-skolen 35 nye lærere i tillegg til de som følger av elevtallsveksten til innsats for elever som sliter på småskoletrinnet. I 2017 kommer 35 til.
  • Kompesasjonen for kostnader ved nye elever i skolen trappes opp til 95% i 2017 og 100% deretter. Etter at det gamle byrådet i 2011 bestemte at kun 80% av kostnadene skulle kompenseres, har Oslo-skolen ifølge Dagsavisen blitt tappet for 116 millioner kroner.

– Byrådet styrer nå lærere til skoler, klasserom og elever med de største utfordringene, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap)

– En slik positiv forskjellsbehandling er uvanlig i norsk skole, men helt nødvendig om vi skal gi alle elever likeverdige muligheter.

Tør ikke regne med næringskatt

Et av Arbeiderpartiets mest omdiskuterte valgløfter var å fiansiere satsingen på hjemmetjenester og barnehager ved hjelp av eiendomsskatt.

I 2016 har Oslo kommune skrevet ut eiendomsskatt for 266 millioner kroner. Neste år øker summen til 450 millioner kroner. Økningen skyldes dels at promillesatsen du betaler øker fra to til tre, dels verdistigning på boligene.

Bystyret har vedtatt å innføre skatt også på næringseiendom i 2017. Finansbyråd Robert Steen (Ap) er imidlertid usikker på om han rekker å taksere alle eiendommene innen fristen 28. februar og tør ikke budsjettere med dem.

Skulle kommunen rekke å innføre skatt på næringseiendom, vil omtrent det samme beløpet - drøyt 400 millioner kroner - komme som bonus i revidert Oslo-budsjett til våren.

Tommelen ned for Åsland

Det har vært knyttet stor spenning til hvilke idrettsanlegg byrådet går inn for å bygge i årene som kommer. Fasiten er at det skal investeres 4,1 milliarder kroner de neste fire åra.

Tallet inkluderer bad, og det er nå klart at nytt Tøyenbad, nytt Stovner bad og nytt Manglerud bad får penger i 2019 og vil stå ferdig i 2020 eller 2021,

Byrådet vrir satsingen over på breddeidrettsanlegg på bekostning av dyre anlegg for særidretter. Det betyr mange nye flerbrukshaller og en rekke kunstgressbaner, mens Åsland skytehall foreslås skrinlagt for godt.