Trosser besøksforbud

DRAMMEN (NRK): Stadig flere blir anmeldt og dømt for å oppsøke tidligere partnere eller personer de har truet.

Besøksforbud brukes for å hindre vold og i verste fall drap

VIKTIG VIRKEMIDDEL: Besøksforbud brukes stadig oftere av politiet for å hindre vold og i verste fall drap.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Likevel er besøksforbud et viktig virkemiddel for å hindre nye trusler, vold og i verste fall drap, mener politiet.

– Det er alltid vanskelig å spå hva som kunne ha skjedd uten et besøksforbud, men jeg mener vi har klart å roe situasjonen slik at vi har unngått sinne og frustrasjon og avverget slike hendelser, sier Anne-Bente Kentsrud som er familievoldskoordinator i Søndre Buskerud politidistrikt.

Anne-Bente Kentsrud

Anne-Bente Kentsrud er familievoldskoordinator i Søndre Buskerud politidistrikt.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Besøksforbud brukes oftere

På landsbasis har det vært en markant økning i antallet anmeldte brudd på besøksforbud viser tall fra Politidirektoratet. Fra 876 i 2006 til 1941 i 2014. Det har også vært mer enn en dobling i antallet domfellelser de siste årene. Fra 242 i 2008 til 601 i 2014.

At flere anmeldes og dømmes for brudd på besøksforbudet forklarer Kentsrud med at politiet langt oftere ilegger besøksforbud.

– Det har faktisk blitt oftere og oftere. Vi har blitt flinkere til å bruke verktøyet både i familievoldssaker og andre saker med høyt konfliktnivå.

Les også: Kripos bekymret for partnerdrap

I de fleste tilfeller har forbudet en preventiv effekt og fører til at truslene stanser. Flere brudd på besøksforbudet kan gi fengsel i opptil to år.

– Effektiv stopper for psykisk trakassering

Betzy krisesenter har i mer enn 30 år hjulpet kvinner på flukt fra voldelige partnere i åtte kommuner i drammensdistriktet. Høsten 2006 ble en tobarnsmor drept på gata utenfor krisesentret i Drammen av mannen hun rømte fra. For henne hadde uansett ikke et besøksforbud hatt effekt.

Anita Grønning Vanebo

Anita Grønning Vanebo, fagleder ved Betzy krisesenter

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Noen kvinner forteller oss at det ikke er vits å be om besøksforbud, deres ekspartnere vil uansett ikke respektere det. Men der vi kartlegger at det ikke er den fysiske volden det er størst fare for, er besøksforbud effektivt.

Det forteller fagleder Anita Grønning Vanebo. Hun mener besøksforbud er et godt virkemiddel for mange av deres brukere.

– Psykisk vold forringer livskvaliteten for mange kvinner som oppsøker sentret og med et besøksforbud kan de få et pusterom og en hverdag med mer distanse fra trusler og trakassering.

Les også: Bryter besøksforbudet på sosiale medier

Dersom truslene blir vurdert så sterke at de ansees som en livsfare, blir andre tiltak iverksatt i tillegg. Som flytting til andre krisesentre eller omplassering og ny identitet.