Flere eldre må dele rom

– Vi har aldri tidligere hatt så mange som venter på langtidsplass i sykehjem, sier helsesjef Øivind Werner Johansen i Sarpsborg.

Helsesjef Øivind Werner Johansen og Anne Jacobsen i Sykepleierforbundet i Sarpsborg.

- Det er flere år siden vi har sett noe lignende, sier helsesjef Øivind Werner Johansen i Sarpsborg.

I Sarpsborg venter nå 25 eldre på langtidsplass på sykehjem. Som en midlertidig løsning innfører kommunen derfor dobbeltrom

For snaut 14 dager siden rapporterte sykehuset Østfold 40 % flere pasienter enn det som er gjennomsnittsbelegget for akuttavdelingen. Samhandlingssjef Odd Petter Nilsen sier at situasjonen ved sykehuset nå er normalisert.

Full korttidsavdeling

Men mange pasienter har ikke vært friske nok til å reise rett hjem. De har kommunene tatt seg av. I Sarpsborg kommune er korttidsavdelingen med til sammen 71 plasser full.

– Problemet nå er at mange som ligger på korttidsplass, venter på en langtidsplass i sykehjem. De er for syke til å reise hjem og trenger sykehjemsplass, sier helsesjef Øivind Werner Johansen.

Men i det siste har det blitt få ledige plasser ved sykehjemmene i Sarpsborg.

– For at det skal bli en ledig plass må noen dø, og det variere veldig. I perioder er det mange som dør, i perioder er det få som dør og nå er vi inne i en sånn periode.

Helsesjefen forklarer at når en pasient dør nå blir det vurdert om rommet skal gjøres om til et dobbeltrom.

– De som i dag har enerom får ikke en ny pasient inn til seg.

Krever tidsavgrensing

Hovedtillitsvalgte Anne Jacobsen i Sykepleierforbundet i Sarpsborg ble orientert om situasjonen i går. Hun vil kreve at ordningen med dobbeltrom skal være tidsavgrenset.

– Så det ikke blir en vedvarende løsning, noe vi ikke vil ha fordi Sarpsborg er dårlig dekket med enerom allerede.

Tall fra Kostra-rapporteringen i 2013 viser at av 381 sykehjemsplasser i kommunen var det 69 dobbeltrom.

Helsesjefen mener ordningen med flere dobbeltrom er midlertidig. Han viser til at det er vanlig med mange syke i desember og januar.

– Men maken til topp som i år er det lenge siden vi har sett.

Av hensyn til pasientene ser Anne Jacobsen i Sykepleierforbundet ingen annen foreløpig løsning enn flere dobbeltrom.

– Vi har ikke noe annet alternativ, vi har ikke sykehjemsplasser nok.