Hopp til innhold

Flåværinger mot kommunesammenslåing

Innbyggerne i Flå kommune ønsker fortsatt å være den lille kommunen med tusen innbyggere. Mange frykter at de vil få et dårligere tilbud dersom en storkommune opprettes.

Ordfører Tor Egil Buøen

Ordfører Tor Egil Buøen vil beholde Flå kommune slik den er i dag.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Flå med sine 1050 innbyggere er den minste i Buskerud. Analyseselskapet NIVI har kommet med en rapport som konkluderer med at alle Hallingdalkommunene bør slås sammen til én storkommune.

– Jeg synes ikke noe om det. Det vil ta bort litt av sjarmen med bygda, sier en kvinne vi møter på gata i Flå.

NIVI foreslår et dramatisk kutt i antall kommuner – fra 428 til 105. Altså vil 75 prosent av dagens kommuner bli lagt ned og slått sammen med nabokommunene.

– Jeg tror at vi er i starten av å se organisasjonsmulighetene som ligger i en større regionkommune, sier daglig leder Geir Vinsand i NIVI.

Se hva NIVI foreslår: – Det bør bli langt færre kommuner i Norge

Vil fortsette det regionale samarbeidet

Innbyggerne NRK.no møtte i Flå tirsdag er negative til en eventuell sammenslåing.

– Hvis det blir en kommune, blir det langt å reise til Gol. Jeg regner med at hovedsetet blir der, sier en eldre mann.

En annen flåværing ønsker at Hallingdalkommunene kan videreføre det regionale samarbeidet istedenfor å slå seg sammen.

– Vi har et regionalt samarbeid i dag som fungerer bra. Det blir langt å reise hvis vi skal ha én kommune.

– Nærheten blir borte

Ordfører Tor Egil Buøen vil beholde Flå kommune slik den er i dag.

– Jeg tenker at den største fordelen er nærheten. Innbyggerne har kort vei til politikere og kommuneadministrasjonen, sier Buøen.

Ordføreren har ikke sansen for politikere som jobber for tvangssammenslåing.

– Det mener jeg er uheldig. Det er mangel på respekt for demokratiet og folkeviljen.

– Hvor går smertegrensen for antallet innbyggere i en kommune?

– Jeg vil tro at en plass mellom 850 og 900 innbyggere. Da har du problemer med å levere de tjenester innbyggerne har krav på, sier Buøen.