Flåttlege fratatt autorisasjonen

En lege ved omstridte Norsk Borreliosesenter i Nydalen i Oslo mister tillatelsen til å praktisere.

Lars Monsen holdt appell utenfor Stortinget 10. mai 2013.

Villmarkskjendis Lars Monsen er blant dem som har fått behandling for flåttbitt av legen.

Foto: Camilla Veka / NRK

Statens helsetilsyn fratar mannen retten til å drive som lege fordi han har trosset tidligere advarsler om å bruke for store mengder antibiotika i behandlingen av borreliose.

Villmarkskjendis Lars Monsen er blant dem som har fått behandling for flåttbitt av legen.

– Legens foreskrivning avviker fortsatt grovt fra de gjeldende retningslinjene for utredning, indikasjon, kombinasjon av antibiotika og malaramedisin, dosering av legemidlene og behandlingen, skriver Helsetilsynet i vedtaket.

Dermed er vilkårene for tilbakekalling av autorisasjon oppfylt.

Lang antibiotikabehandling

Legen forklarer behandlingsmetoden med at mange pasienter trenger antibiotika i lengre perioder for å bli friske. Han mener norske retningslinjer fører til at pasientene får antibiotika over en for kort periode.

Selv har den omstridte legen skrevet ut flere måneder med antibiotikabehandling, selv om statlige retningslinjer i Norge er behandling i maks tre uker.

Legen kan søke om begrenset autorisasjon under flere vilkår. Det betyr at han kan arbeide under veiledning, og at legens arbeidsgiver må være kjent med at legen ikke kan arbeide selvstendig.

Han kan klage på avgjørelsen innen tre uker.

Legen har ikke svart på NRKs henvendelser.