Hopp til innhold

Fjordbyen kan bli forsinket

Statkraft og Södra Cells planer om produksjon av biodrivstoff på Tofte, kan forsinke utbyggingen av Fjordbyen i Lier. Södra Cell har kontraktfestet leie av tømmerterminalen på Lierstranda til 2029, og har planer om å bruke den i hele leieperioden Etter at cellulosefabrikken på Tofte ble lagt ned i fjor, øynet kommunen mulighet for å heve leiekontrakten.