Fjernet minnested

Naboer til Utøya har fjernet minnestedet på landsiden der du ser over til øya. I en pressemelding skriver Utstranda Vel at tålmodigheten har tatt slutt etter tre år som levende ofre for terrorismen. Foreningen har i samråd med grunneierne fjernet blomstene fra den store steinen på Lien og satt opp et skilt der det står at minnestedet er flyttet til en rasteplass ved E16.