Hopp til innhold

Fjerner tusenvis av parkeringsplasser for å slippe syklistene frem

Helt ferske tall fra Oslo kommune viser at det i løpet av året vil være fjernet 4250 parkeringsplasser i Oslo. 2900 blir erstattet med sykkelfelt. Det får mange til å frese.

Lan Marie Berg

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) er stolt av å ha fjernet mange biler i Oslo, blant annet her på Fridtjof Nansens plass hvor parkeringsplassene er fjernet til fordel for stoler, bord og lekeapparater.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er et slags bilpolitisk apartheid, der noen får lov å ha bil og andre ikke skal få lov til å ha bil, sier Lars Flæten i Gyldenløves gate på Frogner på beste vestkant i Oslo.

Lars Flæten i Gyldenløvesgate

Lars Flæten mener folk i sentrumsbydelen i Oslo har like mye behov for bil som folk i resten av landet.

Foto: Olav Juven / NRK

Her forsvinner snart en rekke parkeringsplasser til fordel for røde sykkelfelt.

I spissen for aksjonen mot sykkelvei i Gyldenløves gate står Ingalill Sandal som selv bare går, sykler eller reiser kollektivt. Men hun kjenner mange som er avhengig av bil.

– Jeg bor sammen med en frilansmusiker. Han kan ikke lempe forsterkere og gitarer i en tralle på en sykkel. Naboen min er rørlegger, han må ha bil.

Ingalill Sandal

Ingalill Sandal står i spissen for aksjonen mot sykkelvei i Gyldenløves gate.

Foto: Olav Juven / NRK

Hun nevner også eldre og småbarnsforeldre som hun mener trenger bil for å få hverdagen til å gå opp. Hverken Flæten eller Sandal forstår hvorfor parkeringsplassene må fjernes for å lage sykkelvei. De mener det er uproblematisk for syklistene å komme frem i den brede gaten.

Ut med bilen, inn med det grønne

Omkring 2/3 av de 4250 plassene som fjernes erstattes av sykkelvei. Resten fjernes for å gi plass til blant annet bysykkelstativer, kollektivtrafikk og bilfritt byliv. Bilfritt byliv er et prosjekt satt i gang av det rødgrønne byrådet for å gjøre sentrum grønnere og redusere biltrafikken.

Byrådet med Miljøpartiet de Grønne i spissen har fått mye oppmerksomhet og møtt mye motstand for å redusere biltrafikken.

Det er riktig å fjerne par­ke­rings­plas­ser for å få plass til nye syk­kel­veier og begrense bil­bru­ken i Oslo.

Samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg er stolt over å ha bremset bilene i Oslo.

– MDG og resten av byrådet har turt å prioritere ned bilens plass i byen. Det er på høy tid. Altfor lang tid har bilen hatt for stor plass i byen, på bekostning av ren luft, trygge skoleveier og trygge sykkelveier, sier Lan Marie Berg (MDG).

Hun viser til bompenger, fjerning av parkeringsplasser og stengning av gater som virkemidler for å begrense biltrafikken i Oslo.

På Frogner er de ikke enige i MDGs politikk.

– Har folk på Frogner behov for bil?

– Ja, vi tilhører Homo sapiens. Det er ikke noe forskjell på folk fra Frogner og folk andre steder i landet. Selvfølgelig har vi behov for bil, sier Lars Flæten.