Fjellovergangene i Sør-Norge:

E16 Filefjell, rv 52 Hemsedalsfjellet, E134 Haukelifjell er alle åpne, mens fv 50 Hol-Aurland og rv 15 Strynefjellet er stengt på grunn av uvær. Rv7 Hardangervidda er stengt for kjøretøy under 7,5 tonn, og kollonekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.