Fiskere på Hvaler skal bidra til et renere hav

I dag åpnet det første «Fishing for litter»-mottaket på Østlandet. Det gjør at fiskere på Utgårdskilen kan levere inn avfall som de får opp fra sjøen.

Åpner søppelmottak på Hvaler

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet i dag et Fishing for litter mottak i Utgårdskilen på Hvaler.

Foto: Jens Frølich Holte, klima og miljø dep

«Fishing for litter» skal gjøre det enkelt og gratis for fiskerne å kvitte seg med søppelet de ufrivillig får med seg under fiske. Det nye mottaket som ble åpnet i dag av Klima- og miljøminister ligger i Utgårdskilen på Hvaler.

Vi er en havnasjon og vi skal leve av rent hav i tiårene og hundreårene fremover.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Frivillig ordning for fiskere

«Fishing for litter» er en internasjonal dugnad som stadig flere fiskere i Norge kan bidra til. Det nye mottaket i Utgårdskilen på Hvaler er det femte i landet, og det aller første på Østlandet, forteller Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Det er uhyrlige mengder plast i havene, og mange fiskere får plast ufrivillig i garn, trål eller not og må håndtere det på en måte.

– Før hadde vi ikke stasjoner hvor dette kunne leveres inn. Da havnet nok dessverre det meste i havet, forteller klima- og miljøministeren.

Fiskebåter til kai ved Utgårdskilen på Hvaler

Fiskerne på Hvaler kan nå levere plastsøppel de får i redskapen, på anlegget Fishing for litter.

Foto: Lise Gro Andersen / NRK

Søppelet i havet kan skade Norge som fiskerinasjon

Ifølge Miljødirektoratet er forsøpling av havet en av de største miljøutfordringene vi har. Og omfanget øker. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen understreker at det viktig å ta tak i problemet.

– Vi vet at store plastsøppelbiter kan bli til mindre og mindre biter. De finner veien inn i næringskjeden i fisk og blåskjell og reker, og det kan ha helsekonsekvenser og det kan ha dårlig rykte-konsekvenser for norsk sjømat hvis vi ikke rydder opp.

– Truer all plastikken i havet Norge som fiskerinasjon?

–Jeg mener at det ikke skal så veldig mange stygge medieoppslag til i internasjonale medier om plast i fisk før fisk blir et mer problematisert produkt, forteller Helgesen.

Ordningen inngår i en handlingsplan mot marin forsøpling under OSPAR – et samarbeid mellom landene ved Nord-Øst-Atlanteren, skriver regjeringen på sine nettsider.

Dobler antall mottak

Klima- og miljøministeren sier det er veldig viktig at vi demonstrerer at vi gjør hva vi kan for at norske farvann skal være rene.

Ordningen med Fishing for Litter ble opprettet som et pilotprosjekt i 2016. Så langt har det vært fire mottaksstasjoner; i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy. I løpet av det første året leverte fiskere inn 48 tonn avfall, ifølge Klima- og miljødepartementet

Snart kommer også ordningen på plass i Finnmark, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Åpner Fishing for litter anlegg
Foto: Tora Klevås