Hopp til innhold

Her forsøker Rune å redde fiskeørnunger med drone, munnbind og makrell

Tre fiskeørnunger ble forlatt av mor og fikk bare seige flyndrer av far. Det klarte ikke biolog Rune Aae å sitte og se på.

Drone med munnbind fylt med makrell. For å redde fiskeørnunger.

Munnbindet med makrell skapte problemer for dronen når den skulle tilbake. Munnbindet holdt på å blåse inn i rotorene.

Foto: Rune Aae

Nylig sjekket biolog Rune Aae et fiskeørnreir i Råde i Østfold. Han ble først glad over å se tre unger i reiret. Men da han kikket litt nærmere, forsvant smilet.

– I reiret lå det minst tjue flyndrer, og den minste ungen var død, sier Aae.

Han stusset over at det sto så dårlig til i et reir med så mye mat. Etter hvert forsto han at det måtte ha skjedd noe med moren.

Rune Aae med sin drone som han skal bruke til å mate fiskeørnunger.

Biolog Rune Aae bruker drone for å sjekke fiskeørnreir.

Foto: Andrea Rådahl/NRK

I fugleørnenes verden er nemlig fars oppgave stødig levering av fisk, mens mors oppgave er å passe på reiret og rive opp fisken i mindre biter så ungene kan spise.

Men i dette reiret var det ingen mor.

– Det hender at hannene da tar ansvar for å både fiske og fordele mat. Men denne hadde ikke skjønt det med å dele opp maten, sier han.

For svak for flyndre

De to gjenværende ørneungene lå slappe i reiret og leet knapt en muskel.

Ved siden av dem lå urørte skrubbeflyndrer, som er blant favorittmaten til fiskeørnene – men også svært seige. De små ungene hadde tydeligvis ikke krefter nok til å klare å spise dem.

I tillegg hadde andre voksne fiskeørner trolig rappet mat fra reiret siden mora ikke lenger passet på.

Biologen bestemte seg for å sette igang en redningsaksjon.

Drone på vei over et fiskeørnreir i Østfold.

Fiskeørnreiret blir sjekket med drone.

Foto: Andrea Rådahl/NRK

En nyttig oppdagelse

Fiskeørnene ble nesten utryddet midt på 1900-tallet, men bestanden har økt sakte og er ikke lenger truet. I Østfold har rundt 60 fiskeørnunger kommet på vingene i år.

Tidligere har man sendt unger fra Norge til Sveits for å hjelpe landet å bygge opp en bærekraftig bestand.

Aae vurderte å klatre opp i treet og hente ned ungene for å fore dem opp. Men reiret var i toppen av et dødt tre, og risikoen var stor for at både klatrer, reir og unger ville falle ned.

Heldigvis fant han ut at dronen hans har en slipp-mekanisme på undersiden.

Mat fra oven

Tirsdag sendte Aae dronen opp til fiskeørnreiret. Under hang det et munnbind (!) fylt med oppkuttet makrell.

Håpet var at det skulle være nok mat til at ungene kunne bli sterke nok til å rive i stykker flyndrene selv.

På vei ned holdt munnbindet på å blåse inn i rotorbladene til drona, og en ny teknikk måtte til neste dag. Da festet Aae tre makrell med en tynn sytråd til drona.

Rune Aae forsøker å sende opp mat til fiskeørnunger med drone.

Tre makrell henger under drona på vei opp til fiskeørnreiret.

Foto: Andrea Rådahl/NRK

Men da drona nådde reiret, måtte Aae konstatere at det ikke var liv lenger. De to andre fiskeørnungene var også døde.

– Dette gikk fort, så de var nok veldig svekket. Maten vi kom med i går var ikke nok til å berge dem gjennom natta, sier han.

Tre fiskeørnunger ligger døde i reiret. Rundt ligger en rekke skrubbeflyndrer som de ikke klarte å spise.

Tre døde fiskeørnunger i reiret i Råde. Rundt ligger uspiste skrubbeflyndrer.

Foto: Rune Aae

Biologen er tydelig preget av tapet. Han tror også den sterke varmen og mye regn har spilt inn.

– Jeg hadde troa. Men det var for lite. Der gikk tre fine unger fløyten i år, sier Aae.