Hopp til innhold

Fiskemangel: Sel sulter ihjel

Selbestanden i Nord-Bohuslän krymper. Jegere etterlyser aktiv forvaltning.

Sel

MANGLER MAT. Fram til 2002 vokste selbestanden i Nord-Bohuslän med 12 prosent årlig. Nå er veksten mer enn halvert.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Tilveksten av sel i Nord-Bohuslän har minsket radikalt de senere årene, og forskerne frykter at veksten stopper helt opp.

- Døden blant selene er et tydlig tegn på sult, sier riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné på Svenska Jägareförbundets nettsider.

Les også:

Sel

VIL HA JAKT. Svenska Jägareförbundet mener det er en dårlig forvaltning, når en alt for stor selbestand får sulte ihjel og dø av sykdom, fremfor at bestanden forvaltes med jakt.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Kartlegge bestand

Forskerne slår fast at selstammen i Tanum och Strömstad i Nord-Bohuslän er på retur.

Strömstads Tidning skriver at mens selbestanden vokste med 12 prosent årlig fram til 2002, har tilveksten nå sunket til fem prosent årlig.

Nå frykter forskerne at bestanden stagnerer fullstendig.

I sommer skal forskere fra Naturhistoriska riksmuseet fange, merke og veie sel og skaffe seg ytterligere kunnskap om bestanden i Nord-Bohuslän.

Les også:

- Ussel forvaltning

Årsaken til selbestandens fall er mest sannsynlig det store antallet dyr, men lite tilgang på mat.

Observasjoner av fiskebestanden i Nord-Bohuslän viser ifølge Svenska Jägareförbundet at det er langt mindre fisk i området enn tidligere. Det fører til at mange selunger i sitt første leveår dør.

De som overlever vokser mindre enn normalt, og blir kjønnsmodne senere enn sammenlignbare seler, som har tilstrekkelig tilgang på mat.

- Det er åpenbart at selene er for mange, og at fisken ikke strekker til, sier Daniel Ligné.

Han mener tiden er overmoden for å forvalte selbestanden langs kysten med jakt.

- Det er en ussel forvaltning av sel- og fiskestammen i dag. Skal vi regulere antallet med jakt og ha en passe stor selstamme, eller skal vi la dyrene sulte ihjel og la dø i sykdom?, spør riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné på Svenska Jägareförbundets nettsider.