Fire vil utrede nytt deponi

Statsbygg har mottatt tilbud fra fire team som ønsker å utrede nytt lager og deponi for radioaktivt avfall.
Beregninger vier at det nåværende deponiet i Himdalen på grensa til Trøgstad vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet, vil det fylles enda raskere. Det er ikke avklart hvor et nytt deponi skal ligge,

Lagret flytende radioaktivt avfall i Himdalen
Foto: Institutt for energiteknikk